بانک اطلاعات رسانه های خارجی

بانک اطلاعات معاونت امور رسانه ای: بانک اطلاعات معاونت رسانه ای شامل دو بانک ترجمه مقالات و رصد می باشد که مرکز نگهداری و پردازش کلیه مطالبی است که مترجمین و کارشناسان رصد، بررسی و ترجمه می نمایند. این بانک ها با نظام پردازش اطلاعات منحصر به فرد خود، به عنوان یکی از باارزش ترین بانک های اطلاعاتی خبری در کشور محسوب می شود و آماده است تا ذخیره مقالات و گزارش های خود را با توجه به علائق پژوهشگران مختلف سیاسی و علوم ارتباطات در اختیار آنان قرار دهد. تا پایان خرداد ماه 1394 بیش از 100 هزار مقاله ترجمه شده از بیش از سیصد عنوان نشریه خارجی در بانک مقالات این واحد و بیش از 1000 گزارش در بانک رصد این واحد ذخیره گردیده است.