آقای افلاطون آماشوف Aflatun Amashov

نماینده مجلس/رئیس شورای مطبوعات 1957

سوابق حرفه ای: نامبرده از سال 2003 در سمت ریاست شورای مطبوعات جمهوری آذربایجان است که مسئولیت اصلی هماهنگی و نظارت بر امور مطبوعات این کشور را بر عهده دارد. او دارای نگاه مثبتی در خصوص بسط مناسبات رسانه ای با ج.ا.ا است و تحصیلکرده رشته خبرنگاری در دانشگاه مسکو است.
1992 تا 1994 معاون خبرگزاری آذرتاج در بخش اخبار سیاسی