آقای کمال بن یونس Kamel Ben Younes

مدیر سایت مغرب نیوز F161763 1957 احمد Kamalbenyounes1@gmail.com
سوابق حرفه ای: او متولد 1957 در جربه بوده و از روزنامه نگاران و تحلیلگران برجسته سیاسی تونس محسوب می شود و تا کنون هزاران مقاله و برنامه رادیویی و تلویزیونی به چندین زبان منتشر کرده است. او با انجام سفرهای متععد به کشورهای جهان، پژوهش های مطبوعاتی بسیاری انجام داده است. او مدتی زندانی سیاسی بوده و در حال حاضر فعال حقوقی است به گونه ای که تمام سیاستمداران تونسی و رهبران جنبش های سیاسی و جریان های اسلامی او را در داخل کشور می شناسند. از دیگر سمت های رسمی او می توان به موارد ذیل اشاره نمود: مدیر کل شبکه الجنوبیه، رئیس انجمن پژوهش های شمال آفریقا- اروپای ابن رشد، مدیر اجرایی جمعیت پژوهش های بین المللی، سردبیر مجله
پژوهش های بین المللی در بخش های عربی، فرانسوی و انگلیسی، روزنامه نگار با رتبه سردبیر در دارالصباح و نویسنده در روزنامه الاهرام العربی، بنیانگذار روزنامه الکترونیکی maghrebnews.org و مدیریت سایت چند منظوره مغرب نیوز.
- خبرنگار منطقه ای رادیو،بخش اینترنتی و تلویزیون بی بی سی به مدت 17 سال
- عضو شورای ملی اتحادیه دفاع از حقوق بشر تونس
- عضو دفتر اجرایی اتحادیه ملی روزنامه نگاران
- رئیس کمیته فرهنگی در شهر ریاض النصر استان اریانه
- مشاور رسانه ای منطقه ای و بین المللی مستقل برای تعدادی از موسسه های رسانه ای بین المللی
- مشاور رسانه ای مرکز رسانه ای عربستان سعودی در آفریقا (مقر آن در تونس قرار دارد) در میان سال های 1988 الی 2002
- کارشناس کمیته بین المللی سازمان ملل در مبارزه با گسترش تسلیحات کشتار جمعی
- دریافت درجه استادی تاریخ و جغرافیا از خانه عالی معلمان و دریافت مدرک صلاحیت و مهارت در تحقیق از دانشکده ادبیات و علوم انسانی تونس
- دریافت مدرک های علمی در پژوهش های راهبردی از کانون پژوهش های عالی دفاع ملی در پاریس و دانشگاه های توکیو، لندن، واشنگتن و کلمبیای آمریکا و موسسه پژوهش های راهبردی الاهرام مصر و موسسه عالی نیروهای مسلح مصر و تعدادی از مراکز تحقیقات راهبردی در آلمان، انگلیس و آفریقا.