آقای جولیتو کیه زا Giulietto Chiesa

سردبیر و مالک تلویزیون اینترنتی پاندورا 355705798 1940
آکویی ترمه، آلساندریا giuliettochiesa@gmail.com
سوابق حرفه ای: نامبرده از سال 1981 به عنوان خبرنگار حرفه ای فعالیت خود را آغاز نمود و همچنین از سیاستمداران ایتالیایی محسوب می شود. او فارغ التحصیل رشته مطالعات پیشرفته روسی می باشد. تا کنون او تلاش نموده است که متحدین، لیبرال ها و دموکرات های این کشور را به اروپا معرفی نماید. بعد از سال 2006 او به حزب سوسیالیست اروپا پیوست. او مسلط به زبان روسی بوده و تا کنون در نگارش چندین کتاب به عنوان دستیار همکاری داشته است. او به عنوان سخنگوی اروپا به عنوان جنبش حقیقت یاب 11 سپتامبر نیز فعالیت کرده است. در سال 2008 به همراه جان میکالسن و ژنرال لنوید ایواشوف در مناظره ای در تلویزیون روسیه درباره حادثه 11 سپتامبر حضور یافت. در این زمینه اقدام به ساخت فیلم مستندی نموده است تحت عنوان "صفر" که در سال 2008 از تلویزیون روسیه پخش شد. موضوه این مستند درباره دست داشتن دولت آمریکا در برنامه ریزی، حمله و انفجارهای صورت گرفته در این حادثه است. او در مصاحبه ای با پرس تی وی اظهار داشته است آژانس های امنیتی آمریکا، پاکستان و عربستان سعودی در این حادثه دست داشته اند.
1968-1967: معاون اتحادیه ملی گالیاردیک ایتالیا
1970-1968: عضو دبیرخانه ملی فدراسیون جوانان کمونیست در ایتالیا
1979-1971: عضو دبیرخانه فدراسیون ژنو
1979-1975: رئیس گروه در شورای استانی ژنو
1990-1989: دانشجوی موسسه کِنان در رشته مطالعات پیشرفته روسی
1990: خبرنگار روزنامه های لونیتا و لا استامپا ایتالیا در مسکو