صلاح فحص، نماینده و خبرنگار هفته نامه العواصف، لبنان
صلاح فحص، نماینده و خبرنگار هفته نامه العواصف، لبنان

صلاح فحص، نماینده و خبرنگار هفته نامه العواصف، لبنان

علی هاشم، المیادین، لبنان
علی هاشم، المیادین، لبنان

علی هاشم، المیادین، لبنان

بازدید موزه
بازدید موزه

بازدید موزه

محمود موآردی، روزنامه آتوسان، مالزی
محمود موآردی، روزنامه آتوسان، مالزی

محمود موآردی، روزنامه آتوسان، مالزی

عقیل عواد جبر المیاحی، روزنامه کل الاخبار، عراق
عقیل عواد جبر المیاحی، روزنامه کل الاخبار، عراق

عقیل عواد جبر المیاحی، روزنامه کل الاخبار، عراق

علی هاشم، المیادین، لبنان
علی هاشم، المیادین، لبنان

علی هاشم، المیادین، لبنان

سیدرضا قربانپور گنجی، خبرگزاری تیما، انگلستان
سیدرضا قربانپور گنجی، خبرگزاری تیما، انگلستان

سیدرضا قربانپور گنجی، خبرگزاری تیما، انگلستان

یان وانگ، تلویزیون CCTV، چین
یان وانگ، تلویزیون CCTV، چین

یان وانگ، تلویزیون CCTV، چین

بافژار لوزاتی، هفته نامه یاوا، آلبانی
بافژار لوزاتی، هفته نامه یاوا، آلبانی

بافژار لوزاتی، هفته نامه یاوا، آلبانی

عبدالقادر فائز، الجزیره،  قطر
عبدالقادر فائز، الجزیره،  قطر

عبدالقادر فائز، الجزیره، قطر

وصاله آبیشوا ماهرقیزی، خبرگزاری APA، انگلستان
وصاله آبیشوا ماهرقیزی، خبرگزاری APA، انگلستان

وصاله آبیشوا ماهرقیزی، خبرگزاری APA، انگلستان

ناصر کریمی، خبرگزاریAP، امریکا
ناصر کریمی، خبرگزاریAP، امریکا

ناصر کریمی، خبرگزاریAP، امریکا

محمدفهیم دشتی، اتحادیه ملی خبرنگاران، افغانستان
محمدفهیم دشتی، اتحادیه ملی خبرنگاران، افغانستان

محمدفهیم دشتی، اتحادیه ملی خبرنگاران، افغانستان

ولادیمیر ساژین، نزاویسمایا گازتا، روسیه
ولادیمیر ساژین، نزاویسمایا گازتا، روسیه

ولادیمیر ساژین، نزاویسمایا گازتا، روسیه

ولادیمیر ساژین، نزاویسمایا گازتا، روسیه
ولادیمیر ساژین، نزاویسمایا گازتا، روسیه

ولادیمیر ساژین، نزاویسمایا گازتا، روسیه

مرتضی نیکوبذل، خبرگزاری آناتولی، ترکیه
مرتضی نیکوبذل، خبرگزاری آناتولی، ترکیه

مرتضی نیکوبذل، خبرگزاری آناتولی، ترکیه

تیموتی مورفی، سایت خبری نیوز روم، نیوزیلند
تیموتی مورفی، سایت خبری نیوز روم، نیوزیلند

تیموتی مورفی، سایت خبری نیوز روم، نیوزیلند