به وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی خوش آمدید. / ثبت نام کنید / ورود
 
نشست تخصصی بررسی الگوهای فرهنگی جنگ نرم
 
سخنران: دکتر اصغر افتخاری  - معاون پژوهشی دانشگاه امام صادق (ع)
محل برگزاری نشست: پژوهشگاه فرهنگ، هنر و ارتباطات
تاریخ برگزاری نشست: 10/3/90
 
٭ جوزف نای اندیشمندی است که برای اولین بار موضوع «قدرت نرم» را به صورت تئوریک مطرح کرد. بعضی ها عقیده دارند استفاده از واژه جنگ برای جنگ نرم درست نیست و نباید از جنگ در تعارضات فرهنگی یا سایبری استفاده شود. جوزف نای معتقد است که از این جنگ برای تخریب منافع بازیگر مقابل استفاده می شود. بازیگران دو نوع قدرت دارند: یکی سخت افزاری و دیگری نرم افزاری. جنگ سخت تلاش می کند تا منابع سخت افزاری دشمن را از بین ببرد و جنگ نرم به دنبال تضعیف منابع نرم افزاری دشمن است. اما  نگاه دینی منابع قدرت را یک دست نمی بیند بلکه آنها را در سه مؤلفه عقیده، هویت و ایمان جستجو می کند. در نگاه دینی، قدرت و قوت از یکدیگر متمایز شده اند. به عبارتی قوت می تواند از قدرت مستحکم تر باشد. به عنوان مثال نیروهایی که خرمشهر را آزاد کردند تعدادشان کم بود و قدرت نداشتند ولی از قوت زیادی برخوردار بودند. نگاه دینی به تربیت نگاه می کند و آن را مهم تر از تبلیغ می داند. براساس این نگاه، جامعه را باید به گونه ای ساخت که استوار باشد.
مدیریت قدرت نیز از مولفه های مهم است، زیرا قدرت میزان منابع در اختیار را می رساند و هر بازیگری نمی تواند از قدرت خودش استفاده کند. روش های مدیریتی قدرت یا دانش است یا هنر (قابلیت های ذاتی). از آنجا که دشمن روی قدرت نرم افزاری جمهوری اسلامی ایران حساس است فعالیت در این حوزه بسیار مهم است. برای موفقیت در جنگ نرم، باید سازمان های فرهنگی جلوتر باشند. اول از همه آموزش و پرورش.
 بهترین استراتژی مقابله در جنگ نرم، گزاره های راهبردی قرآن کریم است.  اسلام همه داده های ما را منحصر به دانش نکرده است، بلکه اخلاقی کردن مدیریت، تقوا، دروغ نگفتن و صراحت را هم مد نظر قرار می دهد. سهم استراتژی مقابله براساس گزاره های راهبردی قران کریم عبارتند است از:
 - ترجیح دادن منابع نرم افزاری نسبت به منابع سخت افزاری
-  اعتماد به این که منابع نرم افزاری اصل و منابع سخت افزاری فرع هستند.
-  توکل
- باید توجه داشت که آموزه های قرآن کریم فقط برای آخرت نیست بلکه روی زمین هم موضوعیت دارد و باید از آنها استفاده بهینه کرد.