وظایف و ماموریت ها

 فهرست اهم فعالیت های اداره کل رسانه های خارجی :
 1-    صدور مجوز روادید مطبوعاتی برای نمایندگان غیر ایرانی رسانه های خارجی

2-    صدور مجوز تاسیس نمایندگی رسانه های خارجی

3-    صدور مجوز فعالیت برای نمایندگان رسانه های خارجی

4-    تایید درخواست روادید خروج و مراجعت و روادید چندبار ورود برای نمایندگان مقیم و غیر ایرانی رسانه های خارجی و اعضای خانواده آنها

5-   تایید درخواست پروانه اقامت برای نمایندگان غیر ایرانی رسانه های خارجی و خانواده آنها

6-   صدور کارت خبری برای نمایندگان مقیم و غیرمقیم رسانه های خارجی

7-   صدور معرفی نامه های لازم برای نمایندگان رسانه های خارجی

8-   هماهنگی برای حضور نمایندگان رسانه های خارجی در برنامه های خبری مختلف دولتی و غیر دولتی

9-   نظارت بر عملکرد دفاتر رسانه های خارجی و خبرنگاران مقیم و غیرمقیم

10-   همکاری با وزارت خانه ها و موسسات دولتی و عمومی برای برگزاری برنامه های خبری

11-  همکاری در برگزاری تورهای خبری برای نمایندگان رسانه های خارجی

12-  تایید فعالیت موسسات مجاز برای ارائه خدمات به نمایندگان رسانه های خارجی

13-  بررسی نشریات و پایگاه های الکترونیکی، ترجمه مقالات منتشره در آنها و واسپاری در سایت اداه کل رسانه های خارجی

14-   ارائه تسهیلات لازم برای استفاده پژوهشگران و محققین از بانک اطلاعات مقالات رسانه های خارجی

15-   ارائه تحلیل محتوای مقالات خارجی به مقامات و مسئولین مربوطه

16- موافقت و نظارت بر فعالیت شرکت های مطبوعاتی برای ورود و توزیع نشریات خارجی

17- بررسی درخواست خرید و اشتراک نشریات خارجی برای افراد حقیقی و حقوقی

18- نظارت و ترخیص نشریات خارجی وارد شده به کشور بر اساس قوانین و ضوابط موجود

19- نظارت بر فعالیت  شرکت های حمل و نقل سریع جهت ورود اوراق و اسناد

20- نظارت بر عملکرد ادارات کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان ها در زمینه ترخیص نشریات خارجی وارده و دریافت گزارش و جمع بندی آنها

لیست مجوزهایی که توسط اداره کل رسانه های خارجی صادر می شود:
 
1-    مجوز تاسیس نمایندگی های رسانه های خارجی
2-    مجوز فعالیت رسانه ای نمایندگان رسانه های خارجی (شامل فعالیت خبری اتباع خارجی، همکاری مترجمان و اتباع ایرانی با رسانه های خارجی در کشور، ورود و خروج تجهیزات حرفه ای همراه نمایندگان مذکور)
3-   مجوز ورود و خروج مطبوعات، نشریات، کلیه موارد تبلیغی و فرهنگی