مدیر کل رسانه های خارجی : علیرضا شیروی


شیروی2  

نام : علیرضا
نام خانوادگی : شیروی
ایمیل: Shiravi@farhangmail.ir

• سوابق تحصیلی :
کارشناسی : حقوق قضایی – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران 1376-1372
کارشناسی ارشد : حقوق ارتباطات – دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبایی 1394-1392

• سوابق اجرایی :
1370- کارشناس و مترجم رسانه های خارجی
1376- رئیس اداره امور خبرنگاران و دفاتر رسانه های خارجی
1392- معاون امور خبرنگاران اداره کل رسانه های خارجی
1396- مدیرکل رسانه های خارجی

• سایر :
- برگزیده جشنواره شهید رجایی در سال 1380 به عنوان سرپرست نمونه در سطح ملی
- کارشناس سطح عالی وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی