معاون امور خبرنگاران خارجی : علیرضا شیروی


شیروی

تلفن دفتر: 88751754-021 و 84095135-021
شماره نمابر: 88757845-021
پایگاه اینترنتی: foreignmedia.farhang.gov.ir
پست الکترونیکی:َ.shiravi@farhangmail.ir
آدرس: تهران،‌ خیابان قائم مقام فراهانی،‌ بین خیابان شهید مطهری و خیابان شهید بهشتی،‌ بالاتر از تهران کلینیک،‌کوچه هشتم، ‌پلاک 15،‌ طبقه دوم