اخبار

اینگونه ترامپ عصر اوباما را بر هم می زند. خشم تهران: «من مقابل تو می ایستم» [گایا چزاره، ایل جورناله (ایتالیا)، 4 نوامبر 2018] (مترجم: مریم شرکا، کارشناس اداره کل رسانه های خارجی

اینگونه ترامپ عصر اوباما را بر هم می زند. خشم تهران: «من مقابل تو می ایستم» [گایا چزاره، ایل جورناله (ایتالیا)، 4 نوامبر 2018] (مترجم: مریم شرکا، کارشناس اداره کل رسانه های خارجی
ترامپ از زمان انتخابش سیاست های مهم سلفش را کان لم یکن کرده است. اکنون نیز به تنش زدایی با ایران پایان می بخشد. چند ساعت پس از آنکه از طریق توئیتر خبر از سرگرفته شدن تحریم های اقتصادی علیه ایران را اعلام کرد، تهران فوری به همان سبک به پاسخگویی پرداخت. با استفاده از عکس قاسم سلیمانی و با پیام «من مقابل تو می ایستم».

ترامپ از زمان انتخابش سیاست های مهم سلفش را کان لم یکن کرده است. اکنون نیز به تنش زدایی با ایران پایان می بخشد.
«شما این جنگ را آغاز کرده اید، ما به آن خاتمه خواهیم داد». قاسم سلیمانی، فرماندۀ نیروی قدس، سپاه ویژۀ پاسداران قدرتمند انقلاب ایران که برای دفاع از ایدئولوژی [امام] خمینی [ره] در خارج از کشور گماشته شده است، به ذکر این موضوع پرداخت.
از زمانی که دونالد ترامپ، رئیس جمهور از طریق توئیتر خبر از سرگیری تحریم های اقتصادی علیه ایران را اعلام نمود، چند ساعت بیشتر نگذشته است و تهران فوری به پاسخگویی پرداخت. با همان نمادها و با لحنی به همان اندازه ستیزه جویانه. دونالد ترامپ از سریال تلویزیونی بازی تاج و تخت شبکۀ اچ بی اُ بهره می جوید تا هشدار دهد که تحول فردا 5 نوامبر و روز قبل از برگزاری انتخابات میاندوره ای از راه خواهد رسید. تهران نیز به همان شیوه و در همان شبکۀ اجتماعی و با تصویر سلیمانی در ویرایش پادشاه شب و پیام آشکار: «من مقابل تو می ایستم»، واکنش نشان می دهد. سپس اعلام می کند «یک سیلی بر چهرۀ ترامپ». تظاهراتی در سراسر کشور در سالگرد «بحران گروگانان» برگزار گردید. در آن زمان با بهره جویی از انقلاب سال 1979، 52 تن از اعضای سفارت آمریکا در تهران مدت 444 روز به گروگان گرفته شدند و این امر باعث آغاز بحران دیپلماتیک با آمریکا گردیده بود.
این برای سیاست تنش زدایی که در سال 2015 سلفش باراک اوباما (به همراه چین، فرانسه، روسیه، انگلیس، آلمان و اتحادیۀ اروپا) را به امضای توافق هسته ای با ایران کشاند، یک اصل برگشت ناپذیر به شمار می رفت. هدف جلوگیری از آن بود که ایران بمب های اتمی بسازد. ضمن آنکه به این کشور اجازه داده شود انرژی اتمی غیرنظامی تولید کند. به همین علت در سال 2016 تا سرحد برداشتن تحریم های اقتصادی پیش رفتیم. لیکن در ماه مه ترامپ خروج آمریکا از آن را اعلام کرد و روز جمعه نیز تصریح نمود که تحریم ها از فردا از سرگرفته خواهند شد.
این تنها آخرین حرکت این سرمایه دار با نفوذ است که هدفش برهم زدن سیاست های اولین رئیس جمهور سیاهپوست در تاریخ آمریکا است. وی در سال 2016 طی کارزار انتخاباتی وعدۀ آن را داده بود: «هر گونه حکم اجرایی مغایر با قانون اساسی، یادداشت تفاهم و مقررات صادر شده توسط رئیس جمهور اوباما را لغو خواهم کرد». وی فوری به قول خود عمل کرد. از زمان ورود به کاخ سفید، ترامپ بخش اعظم تدابیر رهبر دمکرات را هدف قرار داد. از جمله اولین تحرکاتش به محض استقرار، صدور حکم خروج از معاهدۀ ترنس پسیفیک (Tpp ) بود. توافق تجاری میان 12 کشوری که اوباما به منظور برداشتن تعرفه ها در مورد صادرات و واردات خواستار آن شده بود. ترامپ آن را «یک فاجعه» و «چپاول ملت» خواند. البته در ماه آوریل اظهار داشت که حاضر است با شرایط بهتر بار دیگر وارد آن شود.
به نام ملی گرایی و در مخالفت با طرفداری اوباما از محیط زیست با توافق اقلیمی پاریس نیز وداع گفت. توافقنامه ای که در سال 2015 به امضاء رسیده بود و آمریکا و 195 کشور عضو دیگر به موجب آن متعهد می گردند با گرمایش زمین مقابله کرده و انتشار گازهای گلخانه ای را کاهش دهند. «باعث انتقال مشاغل در بخش ذغال سنگ از آمریکا به سایر کشورها می گردد. کشورهایی که نسبت به آمریکا امتیاز مالی کسب می کنند». درها به روی آن بسته شد و با آن نیز وداع گفت.
سپس نوبت به مهاجرت رسید که اکنون به موضوع مورد علاقۀ ترامپ تبدیل شده است. سال گذشته لغو برنامۀ داکا مطرح گردید. برنامه ای که تا سال 2017 به کودکان زیر 16 سالی که به صورت غیرقانونی وارد خاک آمریکا می شدند این امکان را می داد که اخراج نگردند و بتوانند از یک مجوز کار دو ساله برخوردار گردند. از سال 2012 زمانی که توسط اوباما ارائه گردید، تعداد 800 هزار مهاجر جوان از آن بهره جستند.
و باز هم مبارزه با ورود تراجنسیتی ها در ارتش. دستورالعمل مربوط به استفادۀ دانش آموزان از دستشویی ها بر اساس هویت درخواستی شان در مدارس لغو گردید و ورود تراجنس ها به ارتش نیز متوقف گردید. مسأله به اینجا ختم نمی شود. در خصوص الزام شرکت های دارای بیش از صد کارمند به انتشار آمارها بر اساس جنسیت و نژاد تا با شکاف موجود در دستمزد مردان و زنان و نژادپرستی مقابله گردد، نیز عقب نشینی کرد.
سرانجام نیز نوبت به قانون بیمه موسوم به اوباماکر یعنی میراث مهم باراک رسید. برنامه ای که به موجب آن امکان گسترش خدمات درمانی به 32 میلیون شهروند وجود داشت و شرکت های دارای بیش از 50 کارمند را به کمک به هزینه ها ملزم ساخته و نفی بیمه برای بیماری های معین را ممنوع می ساخت. ترامپ سعی نمود آن را لغو نماید. در این میان وی الزام فردی انعقاد یک بیمه را لغو کرد و مجازات آن را پرداخت یک جریمه مقرر نمود.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

Il Giornale
Così Trump ribalta l'era Obama. L'ira di Teheran: "Ti affronterò"
Dall'elezione ha seppellito le politiche più significative del predecessore. Adesso mette fine al disgelo con l'Iran
Gaia Cesare - Dom, 04/11/2018 - 10:49
commenta
«Voi avete cominciato questa guerra, noi la finiremo». Firmato Qassem Soleimani, capo della Forza Quds, il corpo speciale delle spietate Guardie rivoluzionarie dell'Iran, incaricato di difendere l'ideologia khomeinista fuori dal Paese.
Sono passate poche ore da quando il presidente Donald Trump ha annunciato via Twitter il ripristino delle sanzioni economiche sull'Iran e la replica di Teheran non si fa attendere. Stessa simbologia, toni altrettanto combattivi. Donald Trump usa Game of Thrones, la serie tv di Hbo, per avvisare che la svolta arriverà domani 5 novembre, vigilia delle elezioni di Midterm. Teheran replica, stesso stile e stesso social, con l'immagine di Soleimani in versione Re della Notte, e il messaggio inequivocabile: «Ti affronterò». Poi annuncia «uno schiaffo in faccia a Trump» e manifestazioni in tutto il Paese nell'anniversario della «crisi degli ostaggi», quando 52 membri dell'ambasciata statunitense a Teheran furono sequestrati per 444 giorni - sull'onda della rivoluzione del '79 - scatenando una crisi diplomatica con gli Usa.
È la pietra tombale alla politica del disgelo che nel 2015 portò il predecessore Barack Obama (con Cina Francia, Russia, Regno Unito, Germania e Unione europea) alla firma a Vienna dell'accordo sul nucleare iraniano. L'obiettivo era impedire all'Iran di costruire ordigni atomici, lasciando la possibilità di poter produrre energia nucleare per uso civile. Per questo, nel 2016, si arrivò alla rimozione delle sanzioni economiche. Ma a maggio Trump annuncia il ritiro dall'accordo. E venerdì precisa che le sanzioni saranno introdotte già da domani.
È solo l'ultima delle mosse del tycoon che ha lo scopo di ribaltare le politiche del primo presidente nero della storia statunitense. Lo aveva promesso nel 2016, in campagna elettorale: «Cancellerò qualsiasi ordine esecutivo incostituzionale, memorandum e regolamento emesso dal presidente Obama». Detto, fatto. Dall'approdo alla White House, Trump ha preso a picconate gran parte delle misure volute dal leader democratico. Fra le prime mosse, fresco di insediamento, il decreto per sfilarsi dal Tpp (Trans-Pacific Partnership), l'accordo commerciale fra 12 Paesi che Obama ha voluto per rimuovere le tariffe su import ed export. Trump lo definisce «un disastro», «uno stupro della nazione», salvo sostenere ad aprile di essere disposto a rientrare a condizioni migliori.
In nome del nazionalismo e contro l'ambientalismo di Obama, addio anche all'accordo sul clima di Parigi, il trattato firmato nel 2015, con cui gli Usa e gli altri 195 Paesi aderenti si impegnano a combattere il surriscaldamento globale e ridurre le emissioni di gas serra. «Trasferisce posti di lavoro nel settore del carbone dall'America ad altri Paesi, che ne traggano un vantaggio finanziario sugli Usa». Porta chiusa e addio.
Poi è la volta dell'immigrazione, tornata ora il grande cavallo di battaglia di Trump. L'anno scorso scatta la cancellazione del Daca, il programma che fino al 2017 ha consentito a chi arrivava negli Usa clandestinamente, ma da minorenne (sotto i 16 anni), di evitare l'espulsione e poter usufruire di un permesso di lavoro di due anni. Dal 2012, quando è stato introdotto da Obama, ne hanno usufruito 800mila giovani immigrati.
E ancora la battaglia sui trans nell'esercito. Revocata la norma favorevole all'uso dei bagni corrispondenti all'identità di genere prescelta, nelle scuole, e stop anche ai transgender nelle Forze Armate. Non solo. Retromarcia pure sull'obbligo delle aziende con oltre cento dipendenti di pubblicare statistiche suddivise per genere e razza, in modo da combattere il gap negli stipendi uomo-donna e il razzismo.
Infine l'Obamacare, la principale eredità di Barack, il programma che ha permesso di estendere l'assistenza sanitaria a 32 milioni di cittadini, che impone alle aziende con oltre 50 dipendenti di contribuire alle spese e vieta di negare l'assicurazione per determinate patologie. Trump ha provato a cancellarla. Nel frattempo ha abolito l'obbligo individuale di stipulare un'assicurazione, pena il pagamento di una multa.


۱۵ آبان ۱۳۹۷ ۰۹:۵۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید