• اخبار

چرا آقای خامنه ای نسبت به توافق هسته ای بدبین بود؟ [صالح القزوینی، رای الیوم (انگلستان)، 8 ژاانویه 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مهری بهرامی]

چرا آقای خامنه ای نسبت به توافق هسته ای بدبین بود؟ [صالح القزوینی، رای الیوم (انگلستان)، 8  ژاانویه 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مهری بهرامی]
رهبر انقلاب اسلامی همیشه اعلام کرده است؛ استکبار جهانی از اعمال فشار علیه ایران دست برنخواهد داشت تا این که ایران سیاست های خود را در قبال اسرائیل تغییر دهد. توانمندی هسته ای، حقوق بشر و توانمندی موشکی تنها بهانه هایی برای محقق ساختن هدفی بزرگ تر یعنی به زانو در آوردن ایران است. چرا آقای خامنه ای نسبت به توافق هسته ای بدبین بود؟
هنگامی که رهبر انقلاب اسلامی ایران آیت الله سید علی خامنه ای درباره به توافق هسته ای پس از امضای آن در سال 2015 ابراز بدبینی کرد کسانی که توافق را به عنوان عصای جادویی معرفی کرده بودند که مشکلات کشور را حل می کند، از این موضع گیری غافلگیر شدند و به نظر می رسد آن ها گمان می کردند رهبر معظم موضع خود را با این صراحت ابراز نخواهد کرد.
به بیان علل بدبینی رهبر معظم نسبت به توافق هسته ای خواهم پرداخت، اما قبل از آن می خواهم اشاره کنم به واقعیت هایی که برخی از تحلیلگران سیاسی از آن غافل مانده اند.
نخستین و مهم تر نکته اینکه این موضع گیری آقای خامنه ای آشکارا دروغ بودن ادعای هایی را نشان داد که می گوید وی تنها آمر و ناهی در ایران است و هیچ کس حق اعتراض به او یا عمل کردن خلاف مواضع و نظرات وی را ندارد.
دوم: ایران کشور نهادها و موسسات است و نه حکومت فردی و تصمیم گیری های شخصی.
سوم: این موضع گیری رهبر معظم میزان شجاعت او را در بیان نظراتش نشان داد، در زمانی که بسیاری از مسئولان ایران با تمام قدرت از توافق هسته ای دفاع می کردند و توانستند با دفاع خود تایید مردمی گسترده ای را بدست آورند.
چهارم: این موضع گیری میزان دور اندیشی رهبرمعظم را به علاوه شجاعتش در بیان پیش بینی هایی را نشان داد که ممکن بود به هیچ عنوان اتفاق نیفتد یا مغایر آن اتفاق افتد.
درباره پرسشی که در این مقاله مطرح شده باید گفت توانمندی های هسته ای ایران تنها بهانه ای بوده و هست تا به این ترتیب بر ایران به منظور محقق ساختن هدف های دیگری فشار وارد آید. همیشه مسئولان آمریکایی و اروپایی مطالب خود را به تهران اعلام کرده و خواستار اطاعت از فرامینشان بوده اند و هنگامی که مشاهده کردند این کشور به آن ها پاسخ مثبت نمی دهد توانمندی هسته ای ایران را بهترین بهانه برای مجبور کردن ایران به منظور تسلیم شدن در برابر خواسته های خود دیدند.
آمریکا و کشورهای حامی اش خواستار تسلیم کامل تهران در برابر خواسته های خود از جمله تغییر سیاست ها در قبال اسرائیل و برخی کشورهای منطقه و ایجاد مانع در برابر توانمندی های نظامی به ویژه موشکی هستند.
رهبر انقلاب اسلامی همیشه اعلام کرده است؛ استکبار جهانی از اعمال فشار علیه ایران دست برنخواهد داشت تا این که ایران سیاست های خود را در قبال اسرائیل تغییر دهد. توانمندی هسته ای، حقوق بشر و توانمندی موشکی تنها بهانه هایی برای محقق ساختن هدفی بزرگ تر یعنی به زانو در آوردن ایران است.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی


رای الیوم


لماذا تشاءم السید خامنئی من الاتفاق النووی؟
January 8, 2019
صالح القزوینی
عندما أبدى قائد الثورة الاسلامیة فی ایران آیة الله السید علی خامنئی تشاؤمه من الاتفاق النووی بعد التوقیع علیه فی عام 2015، تفاجأ الذین روجوا للاتفاق على أنه العصا السحریة التی تحل مشاکل البلاد من موقف السید خامنئی، ویبدو انهم ما کانوا یظنون أن یعلن المرشد الأعلى للثورة عن موقفه بهذه الصراحة.
سأخوض فی أسباب تشاءم المرشد من الاتفاق النووی، ولکن قبل ذلک أود الاشارة الى حقائق ربما غابت عن بعض المحللین السیاسیین..
الأولى: وهی الأهم، أن موقف السید خامنئی بیّن بشکل واضح زیف المزاعم والادعاءات التی تقول انه الآمر الناهی الوحید فی ایران ولا یحق لأحد الاعتراض علیه أو العمل بخلاف موقفه ورأیه.
أعداء الثورة الایرانیة طالما زیفوا الحقائق ولکی یشوهوا صورتها فی اذهان الجمیع وجهوا شتى الاتهامات لها ومن بین الطعنات التی وجهوها لها انهم وصفوا قائدها بالدیکتاتور والمستبد، بینما هذا الموقف ومواقف أخرى تبین أنه أحیانا لدیه رأی مغایر لرأی السلطة التنفیذیة أو سائر الأجهزة التنفیذیة والتشریعیة ولکن مع ذلک یسمح بتنفیذ القرار الذی توصلت الیه، رغم یقینه أن قرارها غیر مثمر ولن یؤدی الى شیء.
الثانیة: أن ایران دولة مؤسسات ولیست حکومة الفرد والقرارات الفردیة، ومثل قضیة السید خامنئی تجاه الاتفاق النووی وقعت قضیة أخرى فی عهد الامام الخمینی، فیقال أنه خلال الحرب العراقیة-الایرانیة طلب استهداف أول سفینة حربیة أمیرکیة قدمت الى میاه الخلیج الفارسی، غیر أن بعض المسؤولین الایرانیین آنذاک لم ینفذوا هذا الطلب، وفیما بعد کشف مسؤول أمیرکی حیثیات الموضوع وقال، إن ادارة البیت الأبیض قررت ارسال هذه السفینة لتجس نبض الایرانیین، فاذا استهدفوها فلن یرسلوا بعدها أیة سفینة، واذا لم یستهدفوها فانهم سیرسلون المزید من السفن الحربیة الى المیاه الخلیجیة.
وتجدر الاشارة هنا الى أن الدستور الایرانی خول قائد الثورة اتخاذ القرارات السیادیة، فاذا اتخذ قرارا سیادیا فعلى کافة الأجهزة الحکومیة المعنیة تنفیذه، لذلک ینبغی التمییز بین القرار السیادی والنصیحة وغیر ذلک.
الثالثة: إن موقف المرشد بیّن مدى شجاعته فی الاعلان عن آرائه، وهذه من أبرز الصفات التی ینبغی على کل قائد أن یتمتع بها، ففی الوقت الذی کان فیه عدد کبیر من المسؤولین الایرانیین یدافعون بکل ما أوتوا من قوة عن الاتفاق النووی واستطاعوا بدفاعهم هذا ایجاد موجة تأیید شعبیة واسعة له؛ فان ابداء موقف آخر معاکس لهذه الموجة یتطلب شجاعة کبیرة.
الرابعة: هذا الموقف بیّن مدى بعد النظر الذی یتمتع به المرشد الأعلى، فعلاوة على شجاعته فی الاعلان عن توقعات ربما لن تقع بتاتا أو یقع المغایر لها؛ فان هذا الموقف یبین مدى بعد النظر الذی یتمتع به.
وفیما یتعلق بالسؤال الذی توّجت به المقال، فان القدرات النوویة الایرانیة کانت ولازالت مجرد ذریعة للضغط على ایران من أجل تحقیق غایات وأهداف أخرى، وطالما أعلن المسؤولون الامیرکیون والأوروبیون عن مآخذهم على طهران وطلبوا منها الانصیاع لما یریدون، ولما رأووا انها لا تستجیب وجدوا فی القدرات النوویة خیر ذریعة لارغامها على الاستجابة لما یریدون، ففی الوقت الذی یسمحون فیه لایران بابقاء برنامجها النووی فانهم سیطالبوها بالاستجابة لمطالبهم.
طهران کانت تدرک ماذا یرید الغرب وخاصة واشنطن منها لذلک خیرتهم بین أمرین، هما أن یتفاوض الغرب مع ایران بشأن کل القضایا موضع الخلاف أو التفاوض بخصوص البرنامج النووی دون غیره، آنذاک قدم أمین المجلس الأعلى للأمن القومی الایرانی سعید جلیلی حزمة کاملة لمواقف ایران من کافة القضایا وبدأت المفاوضات على هذا الأساس ولکن عندما رأى المفاوض الغربی أنه لا یمکن أن یستجیب لمطالب ایران خاصة أنها تتعلق بالکثیر من القضایا ومن بینها الاحتلال الاسرائیلی لذلک فانها فشلت ولم تحقق أی شیء.
عندما وصل الرئیس روحانی للسلطة بدأ الحدیث من جدید عن المفاوضات وتوسطت سلطنة عمان فی الموضوع، غیر أن طهران حددت استراتیجیتها تجاه المفاوضات فرفضت منذ البدایة ربط أیة قضیة أخرى ببرنامجها النووی، وعندما تعهد الغرب بعدم بحث ایة قضیة أخرى الى جانب الاتفاق النووی وافقت طهران على التفاوض بهذا الشأن، وانتهت المفاوضات بالتوقیع على الاتفاق النووی.
طهران کانت منذ البدایة واضحة، بینما الغرب کان منقسما فجزء منه کان صادقا واعتبر الاتفاق النووی قد حقق ما یریده وهو تقیید القدرات النوویة الایرانیة، اما الجزء الآخر والذی اصطف الى جانب الرئیس الأمیرکی دونالد ترامب فانه یعتبر الاتفاق النووی لا یحقق ما یریده.
أمیرکا والدول التی تصطف الى جانبها ترید من طهران الانصیاع الکامل لما تریده بما فی ذلک تغییر سیاستها تجاه اسرائیل وتجاه بعض دول المنطقة والحد من قدراتها العسکریة وخاصة القدرة الصاروخیة.
قائد الثورة الاسلامیة طالما أعلن أن الاستکبار العالمی لن یتوقف عن ممارسة الضغوط على ایران حتى تغیر من سیاستها خاصة تجاه اسرائیل وما القدرات النوویة الایرانیة وحقوق الانسان والقدرات الصاروخیة إلا مجرد ذرائع لتحقیق تلک الغایة الکبرى وهی ترکیع ایران.
۲۱ دی ۱۳۹۷ ۱۲:۵۷
  • نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500