• اخبار

آمادگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حمله متقابل علیه امریکا [--، راسیسکایا گازتا (روسیه)، 14 آوریل 2019]، (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: شادی اصغری)

آمادگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حمله متقابل علیه امریکا [--، راسیسکایا گازتا (روسیه)، 14 آوریل 2019]، (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: شادی اصغری)
روز دوشنبه، 8 ماه آوریل، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان های تروریستی خود قرار دارد. نباید گفت که این تصمیم صحیحی نبوده است، زیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هزاران نفر از شبه نظامیان را در خارج از کشور و از جمله، نیروهای گروه لبنانی «حزب الله» را آموزش می دهد، تامین مالی و به سلاح تجهیز می کند.

آمادگی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی برای حمله متقابل علیه امریکا
ظاهرا، دونالد ترامپ گزینه های بی شمار در رابطه با اقدامات متقابل ایران علیه امریکا را در نظر نگرفته است
روز دوشنبه، 8 ماه آوریل، دولت دونالد ترامپ، رئیس جمهور امریکا، نام سپاه پاسداران انقلاب اسلامی را در فهرست سازمان های تروریستی خود قرار دارد. نباید گفت که این تصمیم صحیحی نبوده است، زیرا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی هزاران نفر از شبه نظامیان را در خارج از کشور و از جمله، نیروهای گروه لبنانی «حزب الله» را آموزش می دهد، تامین مالی و به سلاح تجهیز می کند. نیروهای مورد حمایت سپاه پاسداران انقلاب اسلامی مسئول کشته شدن صدها نفر از سربازان امریکایی هستند. اما، ظاهرا، ترامپ در حین اخذ چنین تصمیمی، گزینه های بی شمار ایران برای دادن پاسخ قاطع به امریکا را مورد توجه قرار نداده است. بیانات رسمی ایران نشان می دهد که تهران این تصمیم دولت امریکا را به عنوان حمله علیه رژیم ایران قلمداد کرده است. چند ساعت بعد از تروریستی خوانده شدن سپاه پاسداران انقلاب اسلامی توسط امریکا، ایران فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح امریکا را سازمان تروریستی نامید. فرماندهی سپاه پاسداران انقلاب اسلامی اعلام کرد که اوضاع منطقه مانند سابق صلح آمیز و با ثبات باقی نخواهد ماند. ایراد چنین سخنانی به معنای آن است که نظامیان ایرانی برای حمله علیه نیروهای نظامی امریکا آمادگی دارند.
این موضع ایران چندان تازگی ندارد. برای همه روشن است که ایران به گروهک های شیعه عراقی تجهیزات لازم برای وقوع اقدامات تروریستی را ارسال می کرده است. واشنگتن معتقد است که ایران مسئول کشته شدن بیش از 600 نفر از سربازان امریکایی در عراق است. ایران از گزینه های بی شماری برای دادن پاسخ متقابل برخوردار است. برای نمونه، ایران مانند سابق، در سوریه حضور نظامی دارد و از حزب الله و بسیاری از گروهک های مسلح حمایت می کند که می توانند به تهران برای حمله به نیروهای امریکایی کمک کنند. در عراق در حدود 5 هزار نفر سرباز امریکایی مستقر هستند. تهران در عراق مورد حمایت گروهک های شیعه قرار دارد. نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی می توانند حمله علیه شهروندان امریکایی در خارج از کشور را سازمان دهی کنند. ایران همچنین، می تواند دست به حملات سایبری بزند. پیشتر، سپاه پاسداران انقلاب اسلامی از حملات سایبری خود علیه شرکت های مالی امریکایی خبر داده بود.
به موازات حملات نظامی، احتمال دارد، امریکا با پیامدهای دیپلماتیکی ناخوشایندی و از جمله، قید نام فرماندهی مرکزی نیروهای مسلح امریکا در فهرست سازمان های تروریستی مواجه شود. افزون بر آن، ایران به اخذ تدابیر علیه کشتی های امریکایی در خلیج فارس نیز تهدید کرده است. اگر رویدادهای سال 2016 میلادی تکرار شود که در آن ایام، ملوانان امریکایی توسط نیروهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی دستگیر شده بودند، در آنصورت واشنگتن قادر نخواهد بود، از کانال های رسمی و غیر رسمی برای آزاد سازی شهروندان امریکایی استفاده کند. در حال حاضر، بروز درگیری ها میان نظامیان ایرانی و امریکایی اجتناب ناپذیر است. احتمال دارد که در برخی از نقاط جهان مانند افغانستان و عراق، درگیری هایی میان نیروهای امریکایی و ایرانی بروز کند. امریکا باید شیوه ای را برای رسیدن به توافق با ایران در رابطه با مسائل ژئو سیاسی و از جمله، بازسازی سوریه، مبارزه با داعش، مقابله با بروز هرج و مرج در افغانستان و حل و فصل سیاسی مشکلات میان سنی ها و شیعیان در عراق بیابد. اما، به جای آن، امریکا روابط خود را با تهران وخیم تر می کند. در چنین شرایطی، به تلاش های دیپلماتیکی برای ممانعت از بروز مناقشه منطقه ای با مشارکت کشورهای حاشیه خلیج فارس و اسرائیل نیاز است.
 منبع: اداره کل رسانه های خارجی

 

 

КСИР готовится нанести ответный удар по США
Трамп, похоже, не учёл многочисленные варианты ответных действий со стороны Ирана, которые он может задействовать, чтобы отомстить США
В понедельник, 8 апреля, администрация президента США Дональда Трампа включила Корпус стражей Исламской революции (КСИР) в список террористических организаций. Нельзя сказать, что данное решение частично не было оправданным. КСИР обучает, финансирует и вооружает тысячи ополченцев за пределами Ирана, включая ливанскую «Хезболлу». Силы, поддерживаемые КСИР, ответственны за гибель сотен американских солдат, пишут Колин Кларк и Ариана Табатабай в статье для издания The Foreign Policy.

Однако, приняв данное решение, Трамп, похоже, не учёл многочисленные варианты ответных действий со стороны Ирана, которые он может задействовать, чтобы отомстить США. Официальные заявления Ирана указывают на то, что Тегеран готов расценить решение американской администрации в качестве атаки против иранского режима и ответить соответствующим образом. Спустя всего несколько часов после объявления о решении внести КСИР в число террористических организаций Тегеран обозначил Центральное командование ВС США в качестве террористической организации. Руководство КСИР заявило о том, что ситуация в регионе уже не будет такой мирной, какой она была ранее. Смысл подобных заявлений заключается в том, что иранские военные готовы к атакам против военнослужащих США.
Подобная позиция Ирана не нова. Общеизвестно, что Иран поставлял иракским шиитским группировкам материалы для изготовления самодельных взрывных устройств, которые затем использовались в боях с американскими войсками в период с 2006 по 2010 год. Вашингтон считает, что Иран ответственен за гибель более 600 американских солдат в Ираке.
У Ирана есть несколько вариантов ответных действий. Например, Иран по-прежнему сохраняет сильное присутствие в Сирии, поддерживая в стране подразделения «Хезболлы» и контролируя обширную сеть вооружённых группировок, которые Тегеран может задействовать для осуществления прямых или косвенных нападений на войска США. В Ираке по-прежнему расположено около 5 тыс. 200 американских солдат. В Ираке Тегеран также пользуется широкой поддержкой со стороны крупных шиитских группировок.
Также представители КСИР могут организовать атаки против американских гражданских лиц за рубежом, задействовав подконтрольные Ирану группы. Например, в среду, 10 апреля, лидер «Хезболлы» Хасан Насралла напомнил США о возможностях его организации, заявив, что «Хезболла» не может просто стоять в стороне на фоне усиливающейся агрессии США в регионе. «Хезболла» имеет в своём распоряжении обширную глобальную инфраструктуру. Данная группировка несёт ответственность за атаки в Аргентине и Болгарии. Кроме того, многочисленные атаки были предотвращены в различных регионах мира, включая Кипр, Кению, Индию, Таиланд и Грузию.
Иран также может осуществить кибератаку. КСИР ранее уже осуществлял кибератаки против представителей США и американских финансовых компаний. В отличие от других стран, обладающих продвинутыми кибернетическими возможностями, иранские кибератаки сосредоточены не столько на шпионаже, сколько на наступательных операциях. В марте 2016 года США выдвинули обвинения в отношении нескольких граждан Ирана, которые, как утверждается, предоставляли иранскому правительству хакерские услуги. Этих людей обвинили в организации кибератак на Нью-Йоркскую фондовую биржу и ряд других финансовых учреждений.
Помимо военных атак, США также могут столкнуться с неблагоприятными дипломатическими последствиями включения Центрального командования ВС США в список террористических организаций. Кроме того, Иран уже пригрозил принять меры против американских кораблей в Персидском заливе. Если повторится ситуация 2016 года, когда военнослужащие КСИР захватили американских моряков, то Вашингтон уже не сможет задействовать официальные и неофициальные каналы связи, чтобы освободить граждан США.
Столкновения между иранскими и американскими военными теперь практически неизбежны. По мере того как борьба с ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ) отходит на второй план, может обостриться конкуренция между США и Ираном в нескольких ключевых районах, включая Афганистан и Ирак.
Вашингтон должен был найти способ договориться с Ираном по критически важным геополитическим вопросам, включая восстановление Сирии, продолжающуюся кампанию против ИГИЛ (организация, деятельность которой запрещена в РФ), предотвращение хаоса в Афганистане, политическое урегулирование между суннитами и шиитами в Ираке. Вместо этого США увеличили вероятность обострения отношений с Тегераном. Требуются значительные дипломатические усилия для того, чтобы предотвратить возможность более широкого регионального конфликта с участием стран Персидского залива и Израиля.۲۵ فروردین ۱۳۹۸ ۱۸:۲۹
  • نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500