• اخبار

راست ها، اسرائیل را به سمت جنگ پیش می برند [مصطفی السعید، الاهرام (مصر)، 14 آوریل 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مهری بهرامی

راست ها، اسرائیل را به سمت جنگ پیش می برند [مصطفی السعید، الاهرام (مصر)، 14 آوریل 2019] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مهری بهرامی
جناح راست در اسرائیل که نژاد پرست تر و تندرو تر است، پس از این که حزب لیکود به رهبری نتانیاهو در انتخابات پارلمانی به موفقیت رسید و سهم راست افراطی ائتلاف کننده با او افزایش یافت؛ هدایت اسرائیل تا بن دندان مسلح را در سال های آینده به دست خواهند داشت. به این ترتیب خطر اسرائیل نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است. به ویژه اینکه از سوی جناح راست مهار نشدنی آمریکا به رهبری ترامپ به صورت نامحدود حمایت می شوند. از اینرو، باید انتظار داشته باشیم دو سال آینده به خاطر ائتلاف راست ها در اسرائیل و آمریکا پر تنش تر باشد.

راست ها، اسرائیل را به سمت جنگ پیش می برند
جناح راست در اسرائیل که نژاد پرست تر و تندرو تر است، پس از این که حزب لیکود به رهبری نتانیاهو در انتخابات پارلمانی به موفقیت رسید و سهم راست افراطی ائتلاف کننده با او افزایش یافت؛ هدایت اسرائیل تا بن دندان مسلح را در سال های آینده به دست خواهند داشت. به این ترتیب خطر اسرائیل نسبت به سال های گذشته بیشتر شده است. به ویژه اینکه از سوی جناح راست مهار نشدنی آمریکا به رهبری ترامپ به صورت نامحدود حمایت می شوند. از اینرو، باید انتظار داشته باشیم دو سال آینده به خاطر ائتلاف راست ها در اسرائیل و آمریکا پر تنش تر باشد. نخستین خطر ها علیه مسجد الاقصی، تسریع روند شهرک سازی و مصادره املاک فلسطینی ها، تسریع شدت ویران کردن خانه ها و املاک فلسطین ها و تجاوز به املاک مسیحی ها و حقوق فلسطینی هایی است که تابعیت اسرائیلی دارند یعنی اعراب موسوم 1948 است، کسانی که بیشتر به این مسئله تمایل پیدا کردند که انتخابات اسرائیل را تحریم کنند و به دنبال روندهای مبارزاتی به جای حضور در پارلمان اسرائیل باشند.
خطر تندروی اسرائیل در مرزهای سیاسی نژادپرستانه خواستار پاکسازی نژادی و برپایی کشور صرفا یهودی محدود نمی ماند، بلکه این خطر به پیرامونش امتداد خواهد یافت و حملات تجاوزگرانه به غزه، سوریه و لبنان و شاید عراق امتداد یابد که به صورت واضح و مکرر با تهدیدات اسرائیل روبرو می شود. اگر روسیه و آمریکا برای جلوگیری از تجاوزات اسرائیل تلاش نکنند، از ترس این که مبادا جنگی بزرگ دربگیرد، در سال های آینده گرایش های ستیزه جویانه شدیدتر خواهد شد و دامنه آن افزایش خواهد یافت. فرماندهان تندروتر احتمالا گمان می کنند حملات پیشدستانه برایشان امنیت به ارمغان می آورد، از این رو باید در درجه نخست هرگونه منبع قدرتی را در پیرامون عربی خود از میان ببرند، اما این سیاست های مهارنشدنی خشم و خشونت را در منطقه افزایش می دهد و کشورهای در معرض تجاوز قرار گرفته یا نگران از سیاست ها و آرزوهای اسرائیل و ادبیات نژادپرستانه توسعه طلب آن، ساکت نخواهند نشست، این یعنی ما شاهد تنش بیشتر ناشی از این سیاست ها خواهیم بود. اما اسرائیل این مسئله را نادیده می گیرد که حامی اصلی اش در واشنگتن از انزوا رنج می برد و به احتمال زیاد نخواهد توانست جایگاه خود را در کاخ سفید بعد از کمتر از دو سال حفظ کند و توازن قدرت در منطقه و جهان به ضرر کشورهای حامی اسرائیل تغییر می کند و اسرائیل خود را در تنگنایی خواهد دید. با وجود عدم توزان زیاد در قدرت و چند دستگی کشورهای عربی، اسرائیل از تحمیل سیطره خود بر منطقه عاجز بوده است بلکه فراتر برای انجام هر حمله موشکی به غزه از ترس موشک های فلسطینی، هزاران مسئله را مد نظر قرار می دهد. اما فکر حمله زمینی به غزه از ترس متحمل شدن خسارت های عظیم به میزان چشمگیری کاهش پیدا کرده چه برسد به اوضاع درباره ارتش سوریه که با تجربه تر و قوی تر از نظر تسلیحاتی شده پس از پیروزی در جنگ علیه گروه های مسلح به ویژه این که عراق عمق راهبردی سوریه در هر رویارویی در آینده خواهد شد اما رویارویی و برخورد با ایران همچنان از سوی آمریکا پیشنهاد نمی شود.
قدرت گرفتن جناح راست در اسرائیل نشانه قدرت نیست بلکه نشانه نگرانی از آینده اسرائیل است که احساس می کند کنترل امور در از دستش خارج می باشد و جهان با سرعت تغییر می کند و امنیتی که ندای آن را می دهد دور از دسترس شده و باید بهای آن را بپردازد.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

 

 

الیمین یقود إسرائیل نحو الحرب
مصطفى السعید
طباعة المقال

الیمین الأکثر عنصریة وتطرفا سیقود القاطرة الإسرائیلیة المدججة بالأسلحة فى السنوات المقبلة، بعد نجاح حزب اللیکود بزعامة نیتانیاهو فى الانتخابات البرلمانیة، وزیادة حصة الیمین المتطرف المتحالف معه، لیصبح الخطر الإسرائیلى أکبر مما کان علیه فى السنوات الماضیة، خاصة مع الدعم غیر المحدود من الیمین الأمریکى الجامح بقیادة ترامب، عندئذ سیکون علینا أن ننتظر عامین مقبلین أکثر اضطرابا، بتحالف غلاة الیمین فى کل من إسرائیل والولایات المتحدة، وأول تلک المخاطر ستکون على القدس والمسجد الأقصى والتوسع السریع فى الاستیطان ومصادرة الممتلکات الفلسطینیة وتسریع وتیرة هدم مساکن وأملاک الفلسطینیین ومصادرتها، والاعتداء على ممتلکات الطوائف المسیحیة، وحقوق الفلسطینیین ممن یحملون الجنسیة الإسرائیلیة «عرب 1948»، والذین أصبحوا أکثر میلا لمقاطعة الانتخابات الإسرائیلیة، والبحث عن مسارات نضالیة بدیلة عن الوجود فى الکنیست، الذى لا یحقق سوى تجمیل القمع العنصرى الإسرائیلى، لتبدو دولة دیمقراطیة، ولیست الأکثر عنصریة فى العالم.
why lamar is different

why lamar is different

لم یعد بالإمکان الحدیث عن مبادرات سلام، فالمقترحات المتعلقة بالسلام حالیا لا ترقى إلى مستوى المبادرات، ولا تأخذ فى الحسبان مجرد التفاوض مع الأطراف الأخرى، وإنما مشروعات مفروضة من جانب إسرائیل ومدعومة من ترامب، ولا تأخذ فى اعتبارها الحقوق الفلسطینیة، لنسمع من الولایات المتحدة نغمة جدیدة عن إلقاء کل تلک المرجعیات الدولیة فى مکب النفایات؛ لأنها لم تعد مجدیة، والتفکیر فى أسس جدیدة للسلام، تتجنب فکرة تخلى إسرائیل عن الأراضى التى تحتلها مقابل السلام، فقد أعلن نیتانیاهو فى حملته الانتخابیة أنه لا یمکن إجبار مستوطن إسرائیلى واحد على ترک الأرض التى یقیم علیها فى الضفة الغربیة، فکل أرض تسیطر علیها إسرائیل هى أرض إسرائیلیة بما فیها الجولان السورى المحتل. هذه منطلقات الحلول الإسرائیلیة المطروحة، والتى لا یمکن أن تکون حلولا، وإنما تصفیة للقضیة الفلسطینیة لا یمکن قبولها، ولا یبقى إلا طریق الحرب. أعربت أصوات قویة من داخل منظمة إیباک الیهودیة الأمریکیة المتطرفة عن   انزعاجها من انفلات التطرف الإسرائیلی، هکذا بلغ الأمر، حیث ترى أکبر منظمة یهودیة أن نیتانیاهو ذهب بعیدا فى تطرفه، وضم إلى کتلته أحزابا وجماعات تتسم بالعنصریة الفجة، وسیکون لها ضررها البالغ على صورة إسرائیل، کما تشتد انتقادات خصوم ترامب فى الکونجرس والحزب الدیمقراطى لتلک التحولات داخل إسرائیل، رغم انطلاق جمیع هؤلاء من الحفاظ على مصلحة إسرائیل، ویرون أن المزید من التطرف والعنصریة سیکون وبالا على إسرائیل.

لن یتوقف خطر التطرف الإسرائیلى عند حدود السیاسة العنصریة الداعیة إلى التطهیر العرقی، وإقامة الدولة الیهودیة الخالصة، بل سیمتد الخطر إلى محیطها، لتزداد الهجمات العدوانیة على غزة وسوریا ولبنان، وربما تمتد إلى العراق الذى تلقى تهدیدات إسرائیلیة واضحة ومتکررة، وإذا کانت روسیا والولایات المتحدة تحاولان الحد من الاعتداءات الإسرائیلیة، خشیة تحولها إلى حرب واسعة، فإن النزوع العدوانى سیزداد ضراوة واتساعا خلال السنوات المقبلة، وقد تظن القیادات الأکثر تطرفا أن الضربات الاستباقیة سوف تحقق لها الأمن، ولهذا یجب أن تقضى على أى مصادر للقوة فى محیطها العربى أولا بأول، لکن تلک السیاسة الجامحة سوف تزید من حالة الاحتقان فى المنطقة، ولن تسکت علیها الدول المعرضة للعدوان أو المتوجسة من السیاسات والأحلام الإسرائیلیة وخطابها العنصرى التوسعی، وهو ما یعنى أننا سنشهد المزید من التوتر الناجم عن تلک السیاسات، لکن إسرائیل تتجاهل أن الداعم الرئیسى لها فى واشنطن یعانى العزلة وغالبا لن یتمکن من الاحتفاظ بموقعه فى البیت الأبیض بعد أقل من عامین، وأن موازین القوى فى المنطقة والعالم تتغیر فى غیر مصلحة الدول الداعمة لإسرائیل، وأنها ستجد نفسها فى مأزق، فبالرغم من الخلل الکبیر فى موازین القوی، وحالة الانقسام العربى فإنها عاجزة عن فرض هیمنتها على المنطقة، بل أصبحت تعمل ألف حساب لأى غارة لها على قطاع غزة، خشیة الصواریخ الفلسطینیة، أما فکرة الاجتیاح البرى لغزة فقد تراجعت لأقصى مدی، خشیة تکبدها خسائر ضخمة، فماذا سیکون الحال مع الجیش السورى الذى أصبح أکثر خبرة وأقوى تسلیحا بعد انتصاره فى الحرب على الجماعات المسلحة، خاصة أن العراق سیصبح عمقا إستراتیجیا لسوریا فى أى مواجهة مقبلة، أما الصدام مع إیران فمازالت الولایات المتحدة لا تنصح به.

إن صعود الیمین الإسرائیلى لیس علامة قوة وإنما مبعثه الخوف على مستقبل إسرائیل، التى تشعر بأن الأمور تفلت من یدیها، وأن العالم یتغیر بسرعة، وأن الأمان الذى تنشده یصبح بعید المنال وأن علیها أن تدفع الثمن.

۲۶ فروردین ۱۳۹۸ ۱۱:۵۴
  • نظرات بینندگان

میانگین امتیاز کاربران: 0.0  (0 رای)

امتیاز:
 
نام فرستنده: *
پست الکترونیک:  
نظر: *
 
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500