اخبار

تاریخ نظامی آمریکا به نظر یک بازی می آید ولی چنین نیست [--، ایل سوله 24 اوره (ایتالیا)، 2 فوریه 2020] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مریم شرکا)

تاریخ نظامی آمریکا به نظر یک بازی می آید ولی چنین نیست [--، ایل سوله 24 اوره (ایتالیا)، 2 فوریه 2020] (اداره کل رسانه های خارجی، مترجم: مریم شرکا)
آمریکایی ها از همان ابتدای تشکیل در جنگ ها و درگیری های کوچک و بزرگی درگیر بوده اند. در واقع تنش های به وجود آمده با ایران پس از مرگ سلیمانی فقط آخرین جنگ آمریکا به شمار می آید و آن حادثه سرآغاز 123 امین درگیری مسلحانه طی 245 سال بوده است.

تاریخ نظامی آمریکا به نظر یک بازی می آید ولی چنین نیست
1- آمریکایی ها از همان ابتدای تشکیل در جنگ ها و درگیری های کوچک و بزرگی درگیر بوده اند. در واقع تنش های به وجود آمده با ایران پس از مرگ سلیمانی فقط آخرین جنگ آمریکا به شمار می آید و آن حادثه سرآغاز 123 امین درگیری مسلحانه طی 245 سال  بوده است.
2- تاریخ نظامی آمریکا بیش از دو قرن را پوشش می دهد. از کشور نویی که برای استقلال از بریتانیا جنگید گرفته تا جنگ داخلی آمریکا و سپس به دنبال همکاری در جهت پیروزی در خلال جنگ دوم جهانی، تبدیل شدن به بزرگترین ابرقدرت باقیمانده در جهان از پایان قرن بیستم تاکنون.
3- همه چیز در سال 1775 با جنگ استقلال آمریکا آغاز می گردد که طی آن 13 کلونی آمریکای شمالی که بعدها به ایالات متحدۀ این کشور تبدیل شدند رودرروی یکدیگر قرار گرفتند. از آن زمان به بعد کشور جدید دست از گسترش نفوذ خود و شرکت در جنگ های مسلحانه در تمامی قاره ها برنداشته است.
4- در سال 1798 اولین جنگ به دور از خاک آمریکا رقم خورد و آن جنگی بود که بین آمریکا و فرانسه در دریا صورت گرفت. پس از انحلال حکومت پادشاهی فرانسه آمریکا از بازپرداخت بدهی فراوان خود به فرانسه سرباز زده بود. در قرن بعد جنگ میان آمریکا و قدرت های ساحلی شمال آفریقا یعنی مراکش، الجزایر، طرابلس و تونس درگرفت. از آن زمان به بعد نیز آمریکا هرگز باز نیایستاد و در سال 1825 به اروپا هم رسید. در قرن نوزدهم در مکزیک، کوبا، چین و فیلیپین نیز به نقش آفرینی پرداخت.
5- از سال 1775 تا کنون آمریکا در 56 کشور مختلف جهان جنگید. علاوه بر 57 نبردی که در خاک آمریکا صورت گرفته بود (برای تشکیل همان ایالات امروزی آمریکا)، مکزیک و لیبی بیش از همه درگیر جنگ بوده اند. پس از آنها عراق، فیلیپین، سومالی و ایران قرار دارند. نبردی که آتش آن امروز بار دیگر برافروخته شده است.
6- پیروزی ارتش این کشور و متحدانش در 108 جنگ از مجموع 123 جنگ به طور همه جانبه یا جزئی، از قدرت بزرگ نظامی این کشور حکایت دارد. فقط در 14 جنگ ما شاهد برتری قدرت های مقابل بوده ایم. از جمله جنگ ویتنام.

منبع: اداره کل رسانه های خارجی

Il Sole 24 Ore
Le storia militare degli Stati Uniti sembra un gioco ma non lo è
2 febbraio 2020
Gli americani sono stati coinvolti in guerre e conflitti di grandi e piccole dimensioni sin da prima della fondazione della nazione. Nella timeline di seguito è stata ricostruita la storia americana. Tutti i principali conflitti sono elencati nella sequenza temporale. Il colore rosso indica periodi segnati da conflitti in corso. Gli anni con annotazioni e immagini (nella versione desktop) indicano l’inizio di nuovi conflitti. Passando con il mouse sulla timeline è possibile scoprire ulteriori dettagli.
Sulla destra è possibile cliccare per far comparire la mappa delle guerre con partecipazione statunitense, attraverso la quale comprendere quanto profonda sia l’influenza e la presenza bellica degli Stati Uniti nel mondo.
Le tensioni con l’Iran, seguite alla morte di Qassem Soleimani, è solo l’ultimo conflitto che gli Stati Uniti d’America hanno affrontato nel corso della loro pluricentenaria storia. La scomparsa del comandante delle brigate al Qods del Corpo delle Guardie della Rivoluzione Islamica, ha scatenato il 123esimo scontro armato in 245 anni. Il 4 luglio 1776 i delegati delle tredici colonie redassero ed approvarono all’unanimità la dichiarazione di indipendenza, che diede ufficialmente vita ad un nuovo Stato federale. Da allora solo 18 anni su 245 sono trascorsi in completa pace. A testimonianza di una nazione che sin dalla nascita ha avuto grandi velleità di espansione e capacità di influenza su diversi fronti mondiali.
La storia militare degli Stati Uniti copre un periodo di oltre due secoli. Anni nei quali si sono gradualmente evoluti. Da una neo-nazione in lotta per l’indipendenza dalla Gran Bretagna (1775–1783), passando attraverso la monumentale Guerra civile americana (1861–1865) fino a trasformarsi, dopo aver collaborato al trionfo durante la Seconda Guerra Mondiale (1941-1945), nella più grande superpotenza rimasta al mondo, dalla fine del XX secolo ad oggi.
Tutto inizia nel 1775, con la guerra d’indipendenza americana. Nota negli Stati Uniti anche come Rivoluzione americana, il conflitto si trascinò fino al 3 settembre 1783. Oppose le tredici colonie nordamericane, diventate successivamente gli Stati Uniti d’America, alla loro madrepatria, il Regno di Gran Bretagna. Da allora il nuovo stato non ha più smesso di estendere la propria influenza e partecipare a conflitti armati in tutti i continenti.
Per tutto il finire del ‘700 gli Stati Uniti si concentrano soprattutto in conflitti sul suolo americano, per portare avanti l’unione degli stati federali che oggi conosciamo. Poi le guerre indiane, in particolare contro la tribù dei Cheeroke ma anche la Western Confederacy. Una confederazione libera di nativi americani nella regione dei Grandi Laghi degli Stati Uniti dopo la Guerra di Rivoluzione Americana.
Il 1798 segna il primo conflitto lontano dal suolo americano. La quasi-guerra fu una guerra non dichiarata combattuta quasi interamente in mare tra gli Stati Uniti e la Francia dal 1798 al 1800, scoppiata all’inizio della presidenza di John Adams. Dopo l’abolizione della monarchia francese nel settembre del 1792, gli Stati Uniti si rifiutarono di continuare a ripagare il suo grande debito con la Francia, che aveva sostenuto gli Stati Uniti durante la sua guerra per l’indipendenza. La guerra fu chiamata “quasi” perché non dichiarata.
Per cambiare continente bisogna arrivare al nuovo secolo. La prima guerra barbaresca del 1802, in inglese nota come Barbary War, fu la prima guerra combattuta dagli Stati Uniti d’America al di fuori dal territorio americano. Le guerre barbaresche furono combattute tra Stati Uniti e le potenze costiere del Nordafrica: il Sultanato del Marocco e le reggenze di Algeri, Tripoli e Tunisi.
Da quel giorno gli Stati Uniti non si fermeranno più, arrivando in Europa nel 1825. Le operazioni antipirateria del Mar Egeo iniziarono quando il governo degli Stati Uniti inviò uno squadrone di navi per reprimere la pirateria greca nel Mar Egeo. Torneranno nel nostro continente solo nel 1917, per la Grande Guerra. L’Ottocento li vedrà però protagonisti in Messico, Cuba, Cina, Filippine.
Dal 1775 a oggi gli Stati Uniti hanno partecipato a conflitti in 56 diverse nazioni del mondo. Oltre ai 57 scontri avvenuti sul suolo americano nel Settecento e Ottocento, per la costituzione di quelli che oggi chiamiamo Stati Uniti, Messico e Libia sono stati i campi di battaglia maggiormente battuti. Seguono Iraq, Filippine, Somalia e Iran. Un conflitto che oggi si riaccende.
A testimoniare la grande forza militare del paese, 108 dei 123 conflitti si sono conclusi con una vittoria, totale o parziale, di Stati Uniti e alleati. Solo 14 hanno invece visto prevalere le forze contrapposte. Tra questi il caso più emblematico è sicuramente la guerra del Vietnam. Nota nella storiografia vietnamita come guerra di resistenza contro gli Stati Uniti. Il conflitto armato combattuto in Vietnam fra il 1º novembre 1955 e il 30 aprile 1975. Un giorno che segnà con la caduta di Saigon, il crollo del governo del Vietnam del Sud e la riunificazione politica di tutto il territorio vietnamita sotto la dirigenza comunista di Hanoi. La più grande ferita non solo per gli Stati Uniti federali, ma anche per tutti gli statunitensi e i reduci di questo sanguinoso ed estenuante conflitto.
   ۱۵ بهمن ۱۳۹۸ ۱۵:۴۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید