اخبار

شهرهای خالی: چگونه ویروس کرونا زندگی در شهرهای بزرگ را تغییر می دهد[سنین کریل، ایزوستیا(روسیه)، 19 مه 2020](اداره کل رسانه های خارجی، شادی اصغری)

شهرهای خالی: چگونه ویروس کرونا زندگی در شهرهای بزرگ را تغییر می دهد[سنین کریل، ایزوستیا(روسیه)، 19 مه 2020](اداره کل رسانه های خارجی، شادی اصغری)
اپیدمی ویروس کرونا که به خاطر آن، بسیاری از کشورها مقررات قرنطینه را اجرا کرده اند، عدم آمادگی زیر ساخت های موجود در شهرهای بزرگ جهان برای چنین تلاطم هایی را به نمایش گذاشته است.

شهرهای خالی: چگونه ویروس کرونا زندگی در شهرهای بزرگ را تغییر می دهد
1- اپیدمی ویروس کرونا که به خاطر آن، بسیاری از کشورها مقررات قرنطینه را اجرا کرده اند، عدم آمادگی زیر ساخت های موجود در شهرهای بزرگ جهان برای چنین تلاطم هایی را به نمایش گذاشته است. از آنجایی که بسیاری از کشورها تا لغو کامل محدودیت ها فاصله زیادی دارند، برنامه ریزها و معماران شهری در تلاش اند تا پاسخی برای پرسش هایی مانند، چگونگی زندگی راحت و امن در برابر اپیدمی در شهرهای بزرگ را بیابند.
2- ویروس کرونا ضربه جدی به روش زندگی در شهرهای بزرگ وارد کرده است: شهرها باید آمادگی کامل برای نشان دادن واکنش به اپیدمی را داشته باشند، خود را با واقعیت های جدید تطبیق دهند و از شهروندانشان در برابر شیوع مکرر ویروس کرونا محافظت کنند. ویروس کرونا به بیزینس های خرده و کوچک ضربه وارد کرده و از این رو، این عرصه تجاری به تغییرات جدی نیاز دارد. در این دوره، سیستم های تجاری آنلاین گسترش بیشتری یافته است.
3- در پی شیوع ویروس کرونا، مکان ها و مراکز سر بسته مانند رستوران ها و کافه های سر پوشیده، سالن های سینما و تئاتر محبوبیت خود را برای شهروندان از دست داده اند و مردم بیشتر سعی می کنند، برای گذراندن اوقات فراغت در مکان های سر باز حضور داشته باشند. در شرایط حاضر، در پارک ها نیز باید تدابیر لازم محافظتی اجرا شود و فضای مناسبی برای شهروندان در نظر گرفته شود.
4- در دوره شیوع ویروس کرونا، تراکم جمعیتی بالا در شهرهای بزرگ به شدت، خطر آفرین می شود. برخی از کارشناسان پیش بینی می کنند که ساکنان شهرهای بزرگ به حومه شهر و یا حتی، خارج از شهر نقل مکان کنند. البته، فقط در صورت اجرای دور کاری برای برخی از مشاغل، مردم می توانند چنین تصمیمی را اتخاذ کنند. از این رو، از این پس، پیش بینی می شود که در بیشتر کشورهای جهان، سیستم دور کاری برای برخی از مشاغل ادامه یابد.
5- کارشناسان معتقدند که از این پس، معاشرت های اجتماعی و به ویژه، رفت و آمدها در خانه ها کاهش می یابد. در دوره کاهش مقررات قرنطینه نیز شهروندان ترجیح می دهند، آشنایان و دوستان خود را در فضاهای باز ملاقات کنند.
6- قطعا، اپیدمی کنونی، اولین و یا آخرین اپیدمی نخواهد بود. از این رو، طرح ها، پروژه ها و مفاهیم جدیدی برای زندگی پس از کرونا در نظر گرفته می شوند. براساس پیش بینی های کارشناسان، به خاطر اجرای سیستم دور کاری، استفاده از وسایل حمل و نقل عمومی در شهرها نیز کاهش خواهد یافت و طبیعتا نیز تردد خودروها اندک خواهد بود. 
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

19 мая 2020, 00:02
Пустые города: как коронавирус изменит жизнь мегаполисов
Градостроители думают о том, как после COVID-19 сделать жизнь комфортной и безопасной
Кирилл Сенин
Эпидемия коронавируса, из-за которой многие страны мира пошли на беспрецедентные карантинные меры, продемонстрировала неготовность существующей инфраструктуры крупнейших мировых мегаполисов к подобным катаклизмам. И хотя до полного снятия ограничений в основной части районов планеты еще далеко, градостроители и архитекторы уже пытаются найти ответы на вопросы о том, как можно сделать жизнь в мегаполисе не менее удобной, чем раньше, но более безопасной в эпидемиологическом плане. «Известия» оценили некоторые инициативы, которые могут коснуться привычного уклада жизни миллиардов горожан.
На фоне пандемии кадры с обезлюдевшими улицами крупнейших городов мира, фото и видео закрытых кафе, ресторанов, концертных залов и парков стали новой, но уже почти обыденной реальностью. Постепенно, впрочем, картина начинает меняться: где-то карантинные меры уже отменены, в других городах и странах власти готовятся постепенно снимать ограничения на работу бизнесов и передвижения граждан.
Однако коронавирус нанес настолько серьезный удар по укладу жизни мегаполисов, что уже сейчас понятно: в докризисном режиме города уже существовать не смогут, им придется реагировать на появившуюся эпидемиологическую опасность, подстраиваясь под новые реалии и делая жизнь для своих обитателей более защищенной от повторных вспышек COVID-19 или новых, пока еще неизвестных вирусных угроз.
От гипермаркетов к микрорынкам?
Авторами будущих новаций предстоит стать, в частности, архитекторам, специалистам по городскому планированию, маркетологам, экспертам во множестве смежных отраслей. Одна из сфер городской жизни, которой явно потребуются перемены, — розничная торговля. Безусловно, пандемия подхлестнула развитие маркетплейсов и других работающих в онлайне торговых систем. Однако и «физические» магазины полностью никуда не исчезнут. Как сделать работу офлайнового ретейла более безопасной для сотрудников и покупателей?
Один из вариантов ответа на этот вопрос предложило расположенное в Роттердаме дизайнерское бюро Shift Architecture Urbanism. По замыслу дизайнеров, надлежащий уровень защиты покупателям могут предоставить «гиперлокальные микрорынки». Концепция предполагает создание на открытом воздухе конструкции из нескольких прилавков для разных категорий продуктов, а также системы ограждений, работающих по принципу шлюзов и обеспечивающих необходимую дистанцию между людьми. Значительное количество таких микрорынков позволит изменить саму концепцию совершения покупок — в данном случае не покупатель отправляется в магазин, а сама торговая точка «приезжает» в район его жительства.
В каком-то смысле об уже работающей модели децентрализации коммерческой сети свидетельствует и исследование, проведенное в Москве в конце марта — начале апреля Московским центром урбанистики, аналитической компанией Habidatum и агентством ТАСС. Выяснилось, что на фоне падения коммерческой активности после введения режима самоизоляции в российской столице центр Москвы практически сравнялся со спальными районами по плотности покрытия магазинами и точками оказания услуг. Например, выяснилось, что максимально полно спрос местных жителей удовлетворяют территории за пределами Третьего транспортного кольца.
Все в сад!
Эпидемия, по сути, свела на нет все виды рекреационной активности горожан за пределами собственного жилища. При закрытых кинотеатрах, музеях, барах и ресторанах парки, в которых жители мегаполисов проводили не так уж много времени, уже стали считаться чем-то вроде оптимального места для проведения досуга — там и возможности для физической активности есть, и встречу с друзьями или коллегами можно провести.
К организации паркового пространства с учетом переосмысления требований к защите здоровья также наверняка будут предъявляться новые требования. Решение этой задачи, в частности, предлагает австрийское архитектурное бюро Studio Precht. Для свободного земельного участка в Вене оно разработало концепцию Parc de la Distance, которая позволяет отдыхающим находиться на безопасном расстоянии друг от друга.
Parc de la Distance представляет собой своеобразный зеленый кольцевой лабиринт с дорожками шириной около 2,5 м, которые разделены высоким кустарником, своеобразной зеленой изгородью. По словам архитекторов, такой «ботанический лабиринт» может быть устроен на любом неиспользуемом участке городской территории.
Подлежит расселению?
Одну из очевидных опасностей в эпидемиологическом плане представляет высокая плотность населения в крупных городах. Некоторые эксперты в этой связи прогнозируют, что ответом на ситуацию с COVID-19 станет перемещение жителей мегаполисов ближе к окраинам, а то и вовсе за город.
Впрочем, далеко не все сценарии развития событий предполагают эдакий «исход» горожан в сельскую местность — и с трудоустройством там не всегда хорошо, да и те, кто хотел бы работать удаленно, не всегда смогут это сделать по техническим и логистическим причинам.
С другой стороны, у муниципальных властей есть возможности сделать более безопасной в инфекционном отношении и жизнь в городах. Как отмечает социолог и урбанист Петр Иванов, надо бояться не вируса, а присутствующей во всех «типовых» мегаполисах «среды, которая позволяет неконтролируемо распространяться вирусу». «В Москве невозможно уследить, кто с кем контактировал: все со всеми, — отмечал эксперт в интервью «РИА Новости». — А когда у нас существует достаточно разреженная и четко локализованная структура расселения, то мы сможем выделять отдельные сегменты и, соответственно, чего-то с ними делать». Изменение образа мышления, «возможно, на горизонте XXI века приведет нас в другую систему расселения», полагает Иванов.
«Децентрализация Москвы — это иллюзия»
В условиях эпидемии вирусного заболевания, когда излишние социальные контакты обоснованно признаны опасными, подчас озвучиваются предположения, что COVID-19 подтолкнет людей к переезду в более уединенные места обитания, подальше от городской сутолоки. Отчасти этому может способствовать и тенденция на переход части работников на удаленку — данный шаг, который сейчас является вынужденным, может оказаться экономически целесообразным.
Впрочем, как минимум в российской столице вариант такой «децентрализации» вряд ли возможен, считает Виктор Вахштайн, декан факультета социальных наук Московской высшей школы социальных и экономических наук. «Это такая несбыточная мечта московских урбанистов — чтобы все, кто остается в Москве на Новый год, не встречались на Красной площади», — полагает эксперт. «То, что на смену такой гиперцентрализации столицы придет децентрализация, — это иллюзия, — сказал он в беседе с «Известиями». — Никакая попытка создания локальных инфраструктур, точек притяжения, мест работы вне центра в ситуации, когда это гиперцентрализованный город, не сработает».
Далеко не факт, что будет коренным образом пересмотрена и сама московская городская идеология, которая в последние годы «строилась на идее хипстерского урбанизма, на представлении о том, что публичные пространства, парки, всякого рода общественные тусовки — это то, что и делает город городом», отмечает декан факультета Шанинки. По его мнению, во многом такой подход был оправдан, «потому что так москвичи избавлялись от «норности» — когда жизнь поделена между первой «норой» — домом и второй — местом работы». Такая ситуация «убийственна для городской экономики», поэтому период с конца 2000-х прошел под знаком этого процесса «вытаскивания из нор». Однако последние несколько месяцев «прошли под знаком карантина, когда все вернулись в состояние «норности» не по своей воле, а главным публичным пространством стал балкон собственной квартиры», считает Вахштайн. «Как город будет переживать переход на эту новую модель публичности — пока неясно», — признает специалист.
Беспилотники и городские огороды
Нынешняя эпидемия — не первый и, очевидно, не последний глобальный шок для всего мира. Подобные потрясения естественным образом дают богатую почву для новых замыслов, проектов и концепций «жизни после». В своих прогнозах визионеры уделяют внимание и тем переменам, которые могут произойти в городской среде.
Например, канадский политолог и урбанист Роберт Магга и Томас Эрмакора, сооснователь Института Игарапе — бразильского исследовательского центра, занимающегося вопросами развития и безопасности, определили девять трендов, которые ждут общество в «посткоронавирусные» годы и десятилетия. Свое видение обозримого будущего они изложили в совместной колонке, опубликованной радиостанцией NPR.
В частности, по мнению экспертов, будут сокращаться возможности для коллективного использования транспортных средств — «до тех пор, пока не станут доступны решения по обеспечению гигиены». «Еще больше людей захочет работать из дома или отправляться на работу на велосипедах, — пишут они. — Города дадут больше пространства пешеходам — и это один из редких плюсов нынешнего кризиса». Можно ждать и нового этапа развития беспилотного транспорта — впрочем, это грозит потерей миллионов рабочих мест.
Придется пересмотреть и схемы потребления и производства продовольствия — пандемия показала уязвимость подходов, основанных на оперативной транспортировке товаров по состоящей из множества звеньев глобальной цепи поставок. В крупных городах «следует ожидать бума вертикальных и городских садов или, что еще лучше, создания огородов на крышах зданий или в контейнерах», полагают Магга и Эрмакора. «Также будут по-новому оценены возможности общественных мест и парков, где можно организовать производство продовольствия», — считают они.
«Города, в которых живет более половины населения мира, сыграют важную роль в масштабировании решений, найденных в ходе нынешнего кризиса и во время будущих, — отмечают эксперты. — Города всегда демонстрировали возможности к эволюции после кризисов. Не просто так говорят, что город — это то место, где будущее наступает быстрее. Если мэры, бизнес-лидеры и частные предприниматели сейчас примут верные решения, многие города смогут возродиться и стать еще лучше, чем были».

۳۰ اردیبهشت ۱۳۹۹ ۱۵:۴۲

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید