اخبار

مسائلی زیادی را برای بازگشایی مدارس باید در نظر گرفت[آکیل ماها ، عرب نیوز(عربستان سعودى)، 27 ژوئیه 2020](اداره کل رسانه های خارجی؛ مهتاب نورمحمدی)

مسائلی زیادی را برای بازگشایی مدارس باید در نظر گرفت[آکیل  ماها ، عرب نیوز(عربستان سعودى)، 27 ژوئیه 2020](اداره کل رسانه های خارجی؛ مهتاب نورمحمدی)
بازگشت به مدرسه بعد از مدتی تعطیلات با ترکیبی از نگرانی، هیجان، ترس و پیش بینی همراه است و این بار بازگشایی مدارس پس از شیوع کرونا، این احساس ها شدیدتر است. مدیران آموزش با فضای جدید روبرو شده اند و باید اقداماتی احتیاطی را برای جلوگیری از افزیش شیوع کرونا در نظر بگیرند. هم معلمان و هم دانش آموزان و اولیاء آن ها زیر فشارهای عاطفی و روانی قرار دارند. علاوه بر همه اینها موضوع ضرورت استفاده از فن آوری نیز وجود دارد. مربیان، معلمان، کارشناسان و دانشمندان زیادی در گوشه و کنار جهان نگرانی های خود را از آثار زیانبار آموزشی، روانی و توسعه ای ادامه تعطیلی مدارس برای دانش آموزان و به ویژه برای دانش آموزان خانواده های کم در آمد و دانش آموزانی که با سوءرفتار و یا بی توجهی روبرو هستند، ابراز کرده اند. بیشتر کارشناسان بر این باورند بهتر است در مناطقی که میزان شیوع بیماری کمتر است و می توان اقداماتی را در زمینه تشخیص و قرنطینه افراد مبتلا انجام داد، مدارس باز شوند.

مسائلی زیادی را برای بازگشایی مدارس باید در نظر گرفت
1.    بازگشت به مدرسه بعد از مدتی تعطیلات با ترکیبی از نگرانی، هیجان، ترس و پیش بینی همراه است و این بار، بازگشایی مدارس پس از شیوع کرونا، چنین احساساتی، شدید تر از گذشته است.  مدیران آموزش با فضای جدید روبرو شده اند و باید اقداماتی احتیاطی را برای جلوگیری از افزیش شیوع کرونا در نظر بگیرند. هم معلمان و هم دانش آموزان و اولیا آن ها زیر فشارهای عاطفی  و روانی قرار دارند. علاوه بر همه اینها موضوع ضرورت استفاده از فنآوری نیز وجود دارد.
2.    در نتیجه شیوع کرونا، به طور ناگهانی و بدون هیچ آمادگی یا زیرساخت، ظرفیت یا دانشی برای مدیریت وضعیت پیش آمده، مدارس سراسر جهان برای بیش از 1 میلیارد و 500 میلیون دانش آموز در بهار گذشته تعطیل شد. این تعطیلی به شکلی نابرابر به دانش آموزان اقشار ضعیف و آسیب پذیر که برای بسیاری از خدمات اجتماعی، از جمله سلامت و تغذیه، به مدارس متکی بودند، آسیب وارد آورد.
3.    در عربستان سعودی از ابتدای ماه مارس، آموزش مجازی اجرا شد. در اواسط آوریل اعلام شد همه دانش آموزان در همه مقاطع تحصیلی بر اساس نمره های نیمسال اول خود وارد پایه بالاتر خواهند شد. تصمیم گیری درباره سنجش دانشجویان نیز به خود دانشگاه ها واگذار شد.
4.    وزارت آموزش و پرورش عربستان سعودی به تازگی اعلام کرد مدارس در 30 اوت با اجرای فاصله گذاری اجتماعی، اقدامات حمایتی در مقابل بیماری، تب سنجی، کاهش تعداد دانش آموزان، اجرای ترکیبی از آموزش حضوری و غیر حضوری یا صرفاً غیرحضوری در هر کلاس بازگشایی خواهند شد. این فرایند با وجود عقلانی بودن، سردرگمی هایی در پی خواهد داشت.
5.    برای آموزش حضوری باید مسائلی از جمله توانایی مدارس در حفظ فاصله اجتماعی در همه فضاهای مدرسه، اجبار دانش آموزان و کارکنان مدرسه به استفاده از ماسک، شستن دست و خودداری از دست زدن به اشیا و افراد و ضدعفونی فضاهای اشتراکی را در نظر گرفت.
6.    یکی دیگر از مسائلی که باید به آن توجه نشان داد این است که در صورت تأیید ابتلای یکی از افراد در مدرسه به کرونا و ضرورت قرنطینه وی و تمام افرادی که در محیط مدرسه با وی در تماس بوده اند، ادامه آموزش در چه وضعیتی قرار خواهد گرفت.
7.    در آموزش مجازی باید به عواملی از جمله در دسترس بودن و کیفیت اینترنت و تجهیزات مورد نیاز در خانه های، توانایی اولیا برای استفاده از فنآوری برای کمک به فرزندان خود در استفاده از آن، عدم حضور پدر و مادران شاغل در خانه، تبعات مالی این آموزش برای خانواده ها و حفاظت از اطلاعات شخصی دانش آموزان و محافظت از آن ها در برابر جرایم اینترنتی و ... توجه کرد.
8.    در مدارس بین المللی و خصوصی، موضوع شهریه ها نیز مطرح است و احتمالا در نتیجه فشارهای اقتصادی حاصل از کرونا و تغییر نوع آموزش، شاهد کاهش منابع مالی چنین مدارسی خواهیم بود.
9.    دانش آموزان مقاطع ابتدایی از نظر ابتلا و کمک به شیوع بیماری در خطر کمتری قرار دارند. مربیان، معلمان، کارشناسان و دانشمندان زیادی در گوشه و کنار جهان نگرانی های خود را از آثار زیانبار آموزشی، روانی و توسعه ای ادامه تعطیلی مدارس برای دانش آموزان و به ویژه برای دانش آموزان خانواده های کم در آمد و دانش آموزانی که با سوءرفتار یا بی توجهی روبرو هستند، ابراز کرده اند. بیشتر کارشناسان بر این باورند بهتر است در مناطقی که میزان شیوع بیماری کمتر است و می توان اقداماتی را در زمینه تشخیص و قرنطینه افراد مبتلا انجام داد، مدارس باز شوند.
منبع: اداره کل رسانه های خارجی

https://www.arabnews.com/node/1710926
Much to consider as schools prepare to return

MAHA AKEEL
July 27, 202017:30
Feelings on going back to school after a break are always a mixture of anxiety, excitement, apprehension and anticipation. This time, however, when schools reopen after their forced closure due to the coronavirus disease (COVID-19) pandemic, these feelings will be more acute. This is because, when many of the region’s schools return to in-person teaching next month, there will be a new schooling environment, as administrators will have to take precautions against the spread of the virus, such as checking temperatures on entry, keeping safe distances, applying sanitation measures, and wearing face masks; with all the emotional and mental stress associated with these measures for students, parents and teachers alike. On top of all that, there is the added necessity of using technology.
When the alert on the pandemic was raised in the spring and instructions by governments were made for a lockdown, all education facilities, along with workplaces, businesses and public life, were shut down and moved online. More than 1.5 billion students in 165 countries have been affected by COVID-19 school closures, according to UNESCO. The move was sudden. Not everyone was prepared or had the infrastructure, the capacity or the knowledge to handle such a transition smoothly or effectively, hampering their chances of continuing with the education process at the same standard and quality as before the lockdown. It was an unprecedented experience of large-scale education disruption. The results of this worldwide experiment are anecdotally mixed, but little information or research is so far available on the impact it has had. However, the complexity is clear, as are the gaps in delivering content and support for teachers and families. It was also clear that closures disproportionately hurt vulnerable and disadvantaged students, who rely on schools for a range of social services, including health and nutrition.
In Saudi Arabia, the Ministry of Education implemented online education in early March as part of the government’s efforts to contain the spread of the coronavirus outbreak. Six million Saudi students in general education and about 1.5 million university students continued with their education for that semester through various technical platforms and programs. In mid-April, the ministry announced that it would advance all students, from kindergarten to high school, to the next grade and take the first semester’s results as the results for the second semester, so there were no final exams and all the students passed. Universities were asked to implement whatever decision they considered best in evaluating students for the semester.
The ministry recently announced that schools will resume on Aug. 30 with the implementation of social distancing, protection measures against infection, and temperature testing. There will be three possible scenarios depending on the health conditions in each region and community: Regular in-person attendance with all the precautionary measures; class sizes reduced to 50 percent and a mixture of in-person and distance learning; or full online learning. This patchwork strategy, while it seems reasonable and understandable under the circumstances, will probably create discrepancies and confusion.
There are many things to consider for in-person schooling, such as the ability of schools to implement distancing between the students, whether in classrooms, the cafeteria or the playground; enforcing discipline among students and staff in the wearing of face masks, regular washing of hands and avoiding touching anyone or anything; and the constant sanitation of communal areas. There is also the question of what to do when there is a confirmed case of COVID-19. Will the schools have isolation rooms, nurses and personal protection equipment? The school would be expected to ask all those who were in contact with the infected person to be quarantined, which means students, teachers, staff and parents. How will that affect the learning process?
Pediatricians, educators and scientists have voiced concerns about the harmful effects of continued school closures on children.
Maha Akeel
For distance learning, efforts have been made to upgrade the technical and human capacity, as well as programs and platforms. However, there are other factors that should be considered, such as the availability of a quality internet connection and equipment in homes, and the ability of parents to use technology in order to assist their children with their studies. Also, if both parents work outside the home, it would mean that one of them might have to quit their job or switch to working from home to be with the child during their lessons, especially if the child has special needs, which would have financial implications for the family and the career of the parent. Furthermore, with online education there is also the issue of protecting students’ personal information, child data privacy and the risk of cybercrimes and cyberbullying, as well as fake information.
For international and private schools, there is also the issue of fees. With the discontinuation of the cost of living allowance and the increase in VAT, as well as lockdown’s economic impact on businesses, the expected reduction in the income of parents and their higher expenses will affect their decisions regarding education for their children. This may result in education providers having to reconsider finances, headcounts, class sizes and the way education programs are delivered.
The good news is that, according to studies, young children appear to be at lower risk of contracting COVID-19 and are less likely to spread it, although children in middle and high schools may be at a relatively higher risk. Pediatricians, educators and scientists around the world have voiced concerns about the harmful educational, mental and developmental effects of continued school closures on children, especially for lower-income families and children that might be exposed to abuse and neglect. Most experts claim that attending school seems to outweigh the risks of infection, at least where community infection rates are low and there are measures to identify and isolate cases and close contacts.
•    Maha Akeel is a Saudi writer based in Jeddah. Twitter: @MahaAkeel1
Disclaimer: Views expressed by writers in this section are their own and do not necessarily reflect Arab News' point-of-view

۸ مرداد ۱۳۹۹ ۱۳:۲۴

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید