اخبار

«فقط یک دوز مصونیت ایجاد نمی کند». گونۀ جهش یافتۀ هندی موجب وحشت می شود[آنجلی فرانچسکا، ایل جورناله(ایتالیا)، 30مه2021]

«فقط یک دوز مصونیت ایجاد نمی کند». گونۀ جهش یافتۀ هندی موجب وحشت می شود[آنجلی فرانچسکا، ایل جورناله(ایتالیا)، 30مه2021]
یک دوز واکسن برای مهار گونۀ جهش یافتۀ هندی کفایت نمی کند. راهبرد فاصله میان دو دوز که انگلیس در پیش گرفته است که نخست به نظر موفق می رسید، اکنون با مشکلاتی روبرو گردید.

1- یک دوز واکسن برای مهار گونۀ جهش یافتۀ هندی کفایت نمی کند. راهبرد فاصله میان دو دوز که انگلیس در پیش گرفته است که نخست به نظر موفق می رسید، اکنون با مشکلاتی روبرو گردید.
2- اوج گیری مجدد شیب ویروس در انگلیس باعث نگرانی شده است: فقط در عرض یک هفته تعداد موارد ابتلا به این ویروس جهش یافته دو برابر شده است. 60 درصد مردم ساکن انگلیس دستکم دوز اول واکسن را دریافت کرده اند لیکن در روزهای اخیر تعدادی از همین افراد نیز روانۀ بیمارستان شده اند. شاخص سرایت  برای اولین بار به بیش از 1.1 رسیده است.
3- در پژوهشی که توسط سازمان بهداشت عمومی انگلیس صورت گرفته است، علت این امر توضیح داده شده است. واکسن هایی که در این کشور مورد استفاده قرار گرفته اند یعنی فایزر-بایون تک و آسترازنکا به منظور مقابله با ویروس هندی موثر هستند لیکن پس از تزریق دوز دوم.
4- گونۀ جدیدی که در ویتنام گزارش شده است بسیار نگران کننده است. صحبت از ترکیب میان گونۀ هندی و انگلیسی است که به ویژه از راه هوا قابل انتقال است.
5- مدیر بخش پیشگیری وزارت بهداشت ایتالیا این موضوع را مورد تأیید قرار داد که انتقال گونۀ هندی بیشتر از گونۀ انگلیسی است و به منظور جلوگیری از انتشار آن تزریق دو دوز الزامی است.
اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: مریم شرکاء

https://www.ilgiornale.it/news/politica/sola-dose-non-protegge-variante-indiana-spaventa-londra-1950642.html
 Il Giornale
"Una sola dose non protegge". La variante indiana spaventa
30 Maggio 2021 - 17:00
Una sola dose di vaccino non basta per arginare il dilagare della variante indiana. La strategia del distanziamento tra le due dosi scelta dal Regno Unito che in un primo momento sembrava vincente ora mostra le sue lacune
Francesca Angeli
Una sola dose di vaccino non basta per arginare il dilagare della variante indiana. La strategia del distanziamento tra le due dosi scelta dal Regno Unito che in un primo momento sembrava vincente ora mostra le sue lacune: per fermare la corsa della variante indiana occorre anche il richiamo.
La risalita della curva in Uk desta preoccupazione: in una sola settimana sono raddoppiati i casi conseguenti a questa mutazione del coronavirus tanto da far ipotizzare al premier Boris Johnson uno slittamento delle riaperture. Il 60 per cento della popolazione residente in Inghilterra ha ricevuto almeno una prima dose ma negli ultimi giorni sono finiti in ospedale anche soggetti che avevano ricevuto la prima dose di vaccino. E l'Rt, l'indice di contagio, per la prima volta è risalito sopra l'1.
La ragione è stata spiegata nello studio della Public Health England. I vaccini utilizzati nel Regno Unito Pfizer-BionTech e AstraZeneca sono «molto efficaci» contro la malattia sintomatica causata dalla variante indiana (B.1.617.2), ma solo dopo la seconda dose. Nella ricerca si evidenzia come con una sola inoculazione la protezione fosse appena del 33 per cento contro la variante indiana rispetto al 50 di efficacia contro la variante inglese. Con il richiamo il livello di protezione sale. L'efficacia del vaccino Pfizer, dopo due dosi, è pari all'88 per cento contro la indiana e al 93 con la variante inglese. Con AstraZeneca, l'efficacia scende al 60 per cento contro la variante indiana e al 66 contro la variante inglese.
Risultati confermati anche dallo studio di un gruppo di ricercatori dell'Istituto Pasteur di Parigi. Una sola dose sia di Pfizer sia di Astrazeneca non offre una protezione sufficiente.
Vaccinare in modo massiccio è l'unico argine alla corsa del coronavirus e alle sue mutazioni. E una nuova preoccupante variante è stata segnalata in Vietnam. L'allarme è stato lanciato dal ministro della Salute Nguyen Thanh Long. Si tratterebbe di un mix tra le varianti indiana e inglese e si sarebbe già rivelata molto più trasmissibile soprattutto per via aerea.
Qual è la situazione in Italia? Anche il direttore del Dipartimento di Prevenzione del ministero della Salute, Gianni Rezza, conferma che «la variante indiana mostra una trasmissibilità più elevata rispetto a quella inglese» e anche se «non sembra diminuire in maniera sostanziale l'efficacia dei vaccini» occorrono «due dosi per proteggere bene dalla variante indiana».
Per Giorgio Palù, presidente dell'Agenzia italiana del farmaco, Aifa, la strategia di vaccinare con la prima dose più persone possibile non è sbagliata. «Noi abbiamo distanziato la seconda dose in base alla risposta clinica e immunitaria», dice Palù che sottolinea come la variante indiana sia presente in Italia «in meno dell'1 per cento dei casi».
Il problema dell'Italia per lo scienziato è un altro: la scarsa capacità di sequenziamento. In Inghilterra, osserva Palù «sono più attenti e se ne accorgono rapidamente: sequenziano il 50 per cento degli isolati virali, noi meno dell'1 per cento». Questo significa che siamo molto meno in grado di individuare tempestivamente la diffusione delle varianti e l'eventuale insorgere di quelle nuove sostanzialmente perché non le cerchiamo. In media viene sequenziato lo 0,03 dei tamponi positivi contro, ad esempio, il 15 per cento della Danimarca e il 5 del Regno Unito.۱۱ خرداد ۱۴۰۰ ۱۲:۵۵

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید