اخبار

موارد. امکان سرایت دو واریانت کووید در یک لحظه[گوتزتی سیلویا ، اونیره(ایتالیا)، 12زوئیه2021]

موارد. امکان سرایت دو واریانت کووید در یک لحظه[گوتزتی سیلویا ، اونیره(ایتالیا)، 12زوئیه2021]
یک زن نود ساله هدف دو واریانت آلفا و بتای کرونا قرار گرفت و سپس جان سپرد. وی هنوز واکسن نزده بود. کارشناسان بعد از این ماجرا چنین نتیجه گیری کردند که این امکان وجود دارد که به طور همزمان مبتلا به دو واریانت کرونا شویم. به گفتۀ پزشکان معالج این زن وی از سوی دو فرد مختلف مورد سرایت ویروس قرار گرفته بود.

1- یک زن نود ساله هدف دو واریانت آلفا و بتای کرونا قرار گرفت و سپس جان سپرد. وی هنوز واکسن نزده بود. کارشناسان بعد از این ماجرا چنین نتیجه گیری کردند که این امکان وجود دارد که به طور همزمان مبتلا به دو واریانت کرونا شویم. به گفتۀ پزشکان معالج این زن وی از سوی دو فرد مختلف مورد سرایت ویروس قرار گرفته بود.
2- این اولین مورد مستندی از این نوع سرایت به شمار می آید. با آنکه پای یک مورد نادر در میان است لیکن این نوع ابتلا در سراسر جهان در حال رخ دادن است. کنگرۀ اروپایی بیماری های عفونی و میکروبیولوژی بالینی که این روزها به صورت آنلاین در جریان است، در این خصوص در حال بحث و گفتگوست.
3- پروفسور لورنس یانگ، ویروس شناس دانشگاه وارویک گفت: «عجیب نیست که دو واریانت بسیار مسری در یک فرد شناسایی شوند. ممکن است از یک فرد واحد یا از چند فردی که مبتلا به کووید بوده اند، انتقال یافته باشد. لیکن به منظور تعیین این موضوع که آیا این سرایت ها به نحوی تأثیر واکسن ها را زیر سوال می برند یا وضعیت چارچوب پاندمی را وخیم تر می کنند، به مطالعات بیشتری نیاز است. »
اداره کل رسانه های خارجی
 ترجمه: مریم شرکاء

https://www.avvenire.it/attualita/pagine/covid-doppia-variante
Avvenire
I casi. Possibile il contagio di due varianti Covid nello stesso momento
________________________________________
Silvia Guzzetti lunedì 12 luglio 2021
Una novantenne è stata contagiata dalla variante alfa e anche da quella beta del Sars-Cov-2 ed è poi morta. Tuttavia l'anziana signora non era stata vaccinata. Anche in Brasile due doppi contagi
Ansa
COMMENTA E CONDIVIDI
È possibile venire contagiati due varianti del Covid-19 nello stesso momento. A questa conclusione sono giunti gli esperti dopo che una donna novantenne è stata contagiata dai i tipi alfa e beta del Sars-Cov-2, identificati per la prima volta nel Regno Unito e in sud Africa. Tuttavia la donna, che è morta nel marzo di quest'anno in Belgio, non era stata vaccinata. Secondo i dottori che l'hanno avuta in cura la donna è stata contagiata da due persone diverse.
Per la Bbc si tratta del primo caso documentato di questo tipo e, benchè si tratti di una situazione rara, infezioni doppie stanno capitando in tutto il mondo. Il caso della donna viene discusso, in questo momento, dal Congresso Europeo sulle malattie infettive e la microbiologia clinica che è in corso, online, in questi giorni. Anche in Brasile, nel gennaio di quest'anno, gli scienziati hanno segnalato due persone colpite in concomitanza con due tipi di coronavirus uno dei quali era la contagiosissima variante Gamma mentre in Portogallo un diciassettenne ha preso una seconda variante di Covid mentre stava guarendo da un'infezione precedente.

La donna contagiata con i tipi alfa e beta è stata ricoverata in ospedale dopo essere caduta e aver sviluppato un peggioramento del suo sistema respiratorio. "Entrambe le varianti alfa e beta erano in circolazione in Belgio nello stesso momento", ha spiegato la dottoressa Anne Vankeerberghen dell'ospedlae "OLV hospital" a Aalst, in Belgio, "È probabile che la donna sia stata infettata da due virus diversi provenienti da due persone. Purtroppo non sappiamo come è stata contagiata. Era una donna anziana che viveva da sola ma aveva molte persone che andavano a casa sua per aiutarla. È difficile dire se il fatto che sia stata contagiata da due varianti molto pericolose ha avuto un ruolo nel rapido peggioramente delle sue condizioni".
"Non è una sorpresa che due varianti molto contagiose vengano individuate nella stessa persona", ha spiegato il professor Lawrence Young, un virologo dell'università di Warwick, "Potrebbero essere arrivate da un singolo individuo che è stato contagiato o dal contatto con più persone che avevano il Covid. Sono necessari ulteriori studi per determinare se queste infezioni compromettano in qualunque modo l'efficacia dei vaccini o peggiorino il quadro pandemico.

۲۳ تیر ۱۴۰۰ ۱۶:۲۱

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید