اخبار

چه زمان پاندمی ممکن است به پایان برسد: این هم از سناریوی احتمالی[فِرّو آلساندرو ، ایل جورناله(ایتالیا)، 3ژانویه2022]

چه زمان پاندمی ممکن است به پایان برسد: این هم از سناریوی احتمالی[فِرّو آلساندرو ، ایل جورناله(ایتالیا)، 3ژانویه2022]
تابستان آینده می توانیم شاهد به صفر رسیدن تعداد جان باختگان بر اثر کرونا باشیم. از بیش از یکصد جان باخته روزانه در ماه ژانویه در ماه های آینده باید به سرعت شاهد کاهش این میزان تا ماه ژوئن باشیم. علی رغم شک و تردیدهای حل نشده ای که در خصوص سویه اومیکرون وجود دارد فقط افزایش واکسیناسیون می تواند ما را به هدف که همانا ویروس بومی و پایان پاندمی ست، برساند.

1-    آیا سال 2022 به راستی ممکن است سال پایان پاندمی و مرگ ومیر ناشی از کرونا در ماه ژوئن  و  نیز تبدیل شدن آن به ویروسی که بومی  شده، باشد.  آری ممکن است به طور نهایی امسال از پاندمی رهایی یابیم. مدیرکل سازمان بهداشت جهانی تا حدودی به طور تلویحی و  با ابراز خوش بینی به ما گفته است.
2-    لیکن برای اینکه چنین اتفاقی بیفتد لازم است به لحاظ بهداشت جهانی به استدلال پرداخت و واکسیناسیون نیز دستکم 70% مردم جهان را پوشش دهد. در این مرحله از پاندمی به اپیدمی با ویروسی قابل مدیریت و قابل مقایسه با یک آنفولانزای شدید گذر خواهیم کرد. این خوش بینی از 8.5 میلیارد دز واکسنی نشأت می گیرد که تا کنون در سراسر جهان تزریق شده  و نیز از درمانهای ویژه ای که در سال 2022 در اختیار خواهیم داشت (مانند داروهای ضدکرونا) و نیز به این دلیل که آفریقا ممکن است سرانجام مقادیر فراوانی واکسن دریافت کند.
3-    به لطف شیوع اومیکرون که سرایت پذیری بالایی دارد لیکن از شدت کمتری در مقایسه با دلتا و سایر سویه ها برخوردار است، به نظر می رسد که برای اولین بار  دستیابی به مصونیت گله ای امکان پذیر شده است. این نظر ویروس شناسان است و نیز آمار و ارقام مربوط به تعداد افراد واکسینه شده از این امر حکایت دارند و نیز آخرین مطالعاتی که نشان می دهند که این سویه جدید کمتر کشنده است.
4-    البته باید این موضوع را در نظر گرفت که همان گونه که مطالعات انجام شده از کم خطر بودن اومیکرون حکایت دارند در عین حال میدانیم که پس از چند ماه  که از تزریق دو دوز واکسن گذشته است پادتن ها کاهش می یابند و بنابراین به منظور مغلوب ساختن این سویه و به ویژه پاندمی دریافت دوز سوم (یادآور) الزامی است.
5-    تابستان آینده می توانیم شاهد به صفر رسیدن تعداد جان باختگان بر اثر کرونا باشیم. از بیش از یکصد جان باخته روزانه در ماه ژانویه در ماه های آینده باید به سرعت شاهد کاهش این میزان تا ماه ژوئن باشیم. علی رغم شک و تردیدهای حل نشده ای که در خصوص سویه اومیکرون وجود دارد فقط افزایش واکسیناسیون می تواند ما را به هدف که همانا ویروس بومی و پایان پاندمی ست، برساند.
اداره کل رسانه های خارجی
ترجمه: مریم شرکاء

https://www.ilgiornale.it/news/cronache/quando-pu-finire-pandemia-ecco-scenario-1999615.html
Il Giornale
Quando può finire la pandemia: ecco lo scenario
3 Gennaio 2022 - 17:11
Il 2022 potrebbe essere davvero l'anno della fine della pandemia con zero decessi nel mese di giugno e un virus diventato endemico: ecco cosa si prospetta per i prossimi mesi
Alessandro Ferro

Potrebbe essere l'anno giusto, il 2022, per liberarci definitivamente dalla pandemia: è quello che ha fatto intendere, con un certo ottimismo, il direttore generale dell'Oms Adhanom Ghebreyesus.
Perché si intravede la fine
Affinché questo accada, però, è necessario ragionare in termini di sanità globale e che il vaccino copra almeno il 70% della popolazione mondiale. A quel punto, da pandemia si passerebbe a epidemia con il virus gestibile e paragonabile (stavolta si) ad una brutta influenza. L'ottimismo deriva dalle 8,5 miliardi di dosi già somministrate in tutto il mondo, dai trattamenti ad hoc disponibili nel 2022 (come i farmaci anti-Covid) e perché anche l'Africa potrebbe, finalmente, ricevere ingenti quantità di vaccini.
Omicron può diventare endemia
Come abbiamo visto sul Giornale.it, per la prima volta sembra davvero possibile che si possa raggiungere l'immunità di gregge grazie alla variante Omicron, altamente trasmissibile ma molto meno grave di Delta e delle altre varianti. Lo pensano i virologi e lo dicono i numeri tra vaccinazioni e numero di persone vaccinate oltre agli ultimi studi che mostrano la minor letalità del nuovo Covid-19. Ecco perchè si potrebbe andare verso una "fase di endemizzazione" diventando come i virus influenzali che provocano tra 7 e 10mila morti l'anno, ben 10 volte in meno del Sars-CoV-2. Mai abbassare la guardia, però, perchè in nessuna parte del mondo ci troviamo ancora in questa fase.
L'importanza della terza dose
Così come tutti gli studi fin qui condotti mostrano la minor pericolosità di Omicron, allo stesso modo sappiamo che dopo alcuni mesi dal completamento del ciclo vaccinale (due dosi), le difese anticorpali si abbassano vertiginosamente. Per sconfiggere la variante ma soprattutto la pandemia, quindi, è di fondamentale importanza la terza dose (booster) che riporta le barriere del nostro corpo verso l'alto e, in caso di contagio, ci difende dalla malattia severa ed in maniera quasi totale dal ricovero ospedaliero. Come riporta IlMessaggero, le prove arrivano dal Regno Unito e Israele dove oltre il 50% della popolazione ha già ricevuto la dose aggiuntiva. A fronte di decine di migliaia di casi al giorno, infatti, i ricoveri rimangono bassissimi.
Quando non si morirà più di Covid
La prossima estate potrebbe consegnarci un bollettino giornaliero in cui vengono segnalati soltanto i positivi con pochissimi decessi (speriamo zero). Oltre all'auspicio di tutti noi, è quanto previsto dai modelli matematici che, sappiamo, non essere la Bibbia. Ma infondono ottimismo. Infatti, dagli oltre 100 decessi giornalieri in gennaio, si dovrebbe scendere velocemente nei prossimi mesi arrivando quasi a zero nel mese di giugno. Nonostante i dubbi ancora irrisolti sulla variante Omicron e quanto potrà accadere in futuro, soltanto l'aumento delle vaccinazioni potrà portare al sospirato traguardo: virus endemico e fine della pandemia.

۱۵ دی ۱۴۰۰ ۱۲:۱۸

نظرات بینندگان

نام را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید