فهرست مجوزهای روادید مطبوعاتی برای خبرنگاران غیر مقیم رسانه های خارجی

خرداد 1395

 به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در خرداد ماه سال 1395 مجموعا برای 115 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 71 رسانه خارجی از 19 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

فهرست مجوزهای روادید صادره به شرح زیر است :

 

ردیف

نام رسانه

کشور رسانه

تعداد نفرات

مدت مجوز

 

1.

خبرگزاری کوانتوم

اتریش

2 نفر

7 روز

2.

خبرگزاری افه

اسپانیا

2 نفر

7 روز

3.

تلویزیون اسپانیا

اسپانیا

2 نفر

7 روز

4.

انجمن اجتماعی خبرنگاران شمال

افغانستان

1 نفر

7 روز

5.

تلویزیون استقلال

افغانستان

1 نفر

7 روز

6.

تلویزیون افغانستان

افغانستان

1 نفر

7 روز

7.

تلویزیون آریانا

افغانستان

1 نفر

7 روز

8.

خبرگزاری باختر

افغانستان

1 نفر

7 روز

9.

رادیو آوا

افغانستان

1 نفر

7 روز

10.

رادیو باران

افغانستان

1 نفر

7 روز

11.

رادیو دنیا

افغانستان

1 نفر

7 روز

12.

رادیو سحر

افغانستان

1 نفر

7 روز

13.

رادیو کلید

افغانستان

1 نفر

7 روز

14.

رادیو مردم

افغانستان

1 نفر

7 روز

15.

رادیو مژده

افغانستان

1 نفر

7 روز

16.

روزنامه اتفاق اسلام

افغانستان

1 نفر

7 روز

17.

مجله دوربین

افغانستان

1 نفر

7 روز

18.

خبرگزاری بلومبرگ

امریکا

1 نفر

7 روز

19.

روزنامه لس آنجلس تایمز

امریکا

2 نفر

7 روز

20.

روزنامه نیویورک تایمز

امریکا

1 نفر

7 روز

21.

موسسه عکس مایکل گرای فتوگرافی

امریکا

1 نفر

7 روز

22.

موسسه فیلمسازی سندرفیلم

امریکا

3 نفر

7 روز

23.

روزنامه وال استریت ژورنال

امریکا

1 نفر

7 روز

24.

تلویزیون اسکای نیوز

انگلستان

3 نفر

7 روز

25.

مجله اکونومیست

انگلستان

1 نفر

7 روز

26.

مجله بیزینس پر

انگلستان

3 نفر

10 روز

27.

روزنامه ایل جورناله

ایتالیا

2 نفر

5 روز

28.

تلویزیون پرو زیبن

آلمان

5 نفر

7 روز

29.

روزنامه الخبر

الجزایر

1 نفر

7 روز

30.

روزنامه کامرسانت

روسیه

2 نفر

7 روز

31.

مجله مدوزا

روسیه

1 نفر

7 روز

32.

تلویزیون آساهی

ژاپن

1 نفر

7 روز

33.

تلویزیون آیچی

ژاپن

4 نفر

7 روز

34.

موسسه تلویزیونی wowow

ژاپن

3 نفر

10 روز

35.

رادیو سراسری سوئد

سوئد

1 نفر

7 روز

36.

مجله مسافرت

سوئد

2 نفر

7 روز

37.

تلویزیون آر تی اس ای

سوئیس

1 نفر

7 روز

38.

خبرگزاری عمان

عمان

3 نفر

3 روز

39.

روزنامه الشبیبه

عمان

1 نفر

3 روز

40.

روزنامه الوطن

عمان

1 نفر

3 روز

41.

روزنامه تایمز عمان

عمان

1 نفر

3 روز

42.

روزنامه عمان

عمان

1 نفر

3 روز

43.

وزارت اطلاع رسانی عمان

عمان

2 نفر

3 روز

44.

خبرگزاری آ پ ام

فرانسه

1 نفر

15 روز

45.

خبرگزاری فرانسه

فرانسه

1 نفر

7 روز

46.

موسسه بایو اند اینوست منت گروپ

فرانسه

1 نفر

7 روز

47.

تلویزیون برتانی

فرانسه

2 نفر

7 روز

48.

تلویزیون تلگرام

فرانسه

1 نفر

7 روز

49.

رادیو فرانس اینفو

فرانسه

2 نفر

7 روز

50.

رادیو فرانس کولتور

فرانسه

1 نفر

7 روز

51.

روزنامه پرووانس

فرانسه

1 نفر

7 روز

52.

روزنامه شارانت لیبر

فرانسه

1 نفر

7 روز

53.

روزنامه کوتیدین دوتوریسم

فرانسه

1 نفر

7 روز

54.

روزنامه لاکروا

فرانسه

1 نفر

7 روز

55.

روزنامه لزاکو

فرانسه

2 نفر

7 روز

56.

روزنامه لست رپوبلیکن

فرانسه

1 نفر

7 روز

57.

روزنامه وست فرانس

فرانسه

1 نفر

7 روز

58.

شبکه 2 تلویزیون فرانسه

فرانسه

11 نفر

4 روز

59.

مجله ال

فرانسه

1 نفر

7 روز

60.

مجله توریسم دوگروپ

فرانسه

1 نفر

7 روز

61.

مجله سیل

فرانسه

1 نفر

7 روز

62.

مجله کوته کومبیه

فرانسه

1 نفر

7 روز

63.

مجله لوپین رپوبلیک

فرانسه

1 نفر

7 روز

64.

نشریه لوپوئن

فرانسه

1 نفر

7 روز

65.

روزنامه سی بی اس

کره جنوبی

2 نفر

5 روز

66.

مرکز پخش رسانه ای سامسونگ

کره جنوبی

2 نفر

15 روز

67.

تلویزیون آجارا

گرجستان

2 نفر

7 روز

68.

خبرگزاری یونیوز

لبنان

1 نفر

30 روز

69.

روزنامه دی ان

نروژ

1 نفر

15 روز

70.

رادیو کی آر او

هلند

1 نفر

7 روز

71.

رادیو و تلویزیون ان اچ

هلند

1 نفر

7 روز