فهرست مجوزهای روادید مطبوعاتی برای خبرنگاران غیر مقیم رسانه های خارجی

اردیبهشت 1396

      به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در اردیبهشت ماه سال 1396 در مجموع برای 255 خبرنگار و عوامل خبری وابسته به 117 رسانه خارجی از 27 کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است.

فهرست مجوزهای روادید صادره به شرح زیر است :

ردیف

نام رسانه

کشور رسانه

تعداد نفرات

مدت مجوز

 

1.

تلویزیون زد دی اف

آلمان

3

7 روز

2.

رادیو تلویزیون سوئیس

سوئیس

2

10 روز

3.

روزنامه توکیو شیمبون

ژاپن

1

7 روز

4.

تلویزیون ان تی وی

ژاپن

3

7 روز

5.

روزنامه آکاهاتا

ژاپن

1

7 روز

6.

روزنامه ماینیچی شیمبون

ژاپن

1

7 روز

7.

روزنامه فولکس کرانت

هلند

1

7 روز

8.

روزنامه ان آر سی هندلس بلات

هلند

1

7 روز

9.

تلویزیون ان او اس

هلند

2

7 روز

10.

روزنامه اکسپرس

پاکستان

1

7 روز

11.

روزنامه جدت

پاکستان

1

7 روز

12.

تلویزیون نیوز92

پاکستان

1

7 روز

13.

مجله آفتن پستن

نروژ

1

7 روز

14.

رادیو تلویزیون ان ار کی

نروژ

2

7 روز

15.

تلویزیون تی وی 2

دانمارک

2

7 روز

16.

روزنامه پولیتیکن

دانمارک

1

7 روز

17.

رادیو سوئیس

سوئیس

1

7 روز

18.

رادیو تلویزیون اس آر اف

سوئیس

2

7 روز

19.

روزنامه ان زد زد

سوئیس

1

7 روز

20.

تلویزیون آر تی اس آی

سوئیس

2

7 روز

21.

تلویزیون آر تی اس آی

سوئیس

1

7 روز

22.

مجله سوشیال نیوز

ایتالیا

1

7 روز

23.

روزنامه لااستامپا

ایتالیا

1

7 روز

24.

روزنامه آلبانیا دیلی نیوز

آلبانی

1

7 روز

25.

خبرگزاری شین هوا

چین

2

7 روز

26.

خبرگزاری شین هوا

چین

1

7 روز

27.

خبرگزاری شین هوا

چین

1

7 روز

28.

تلویزیون البلادی

عراق

8

7 روز

29.

تلویزیون الجزیره

قطر

2

7 روز

30.

تلویزیون الجزیره

قطر

9

7 روز

31.

رادیو مونت کارلو

فرانسه

1

7 روز

32.

خبرگزاری فرانسه

فرانسه

1

7 روز

33.

رادیو بین المللی فرانسه

فرانسه

11

7 روز

34.

تلویزیون فرانس 24

فرانسه

1

7 روز

35.

رادیو بین المللی فرانسه

فرانسه

1

7 روز

36.

کانال چهار

انگلستان

4

5 روز

37.

رادیو ان پی آر

امریکا

1

5 روز

38.

رادیو ان پی آر

امریکا

1

5 روز

39.

تلویزیون سی ان ان

امریکا

4

5 روز

40.

سایت اشپیگل آن لاین

آلمان

1

7 روز

41.

مجله ژنو

فرانسه

2

7 روز

42.

تلویزیون رای 1

ایتالیا

2

7 روز

43.

تلویزیون فوجی

ژاپن

2

7 روز

44.

تلویزیون ای آر دی

آلمان

1

7 روز

45.

تلویزیون آر تی ال

هلند

2

7 روز

46.

روزنامه لارپوبلیکا

ایتالیا

1

6 روز

47.

روزنامه هندلسبلات

آلمان

1

7 روز

48.

روزنامه انقلاب

هند

1

7 روز

49.

تلویزیون فونیکس

چین

4

10 روز

50.

روزنامه ایندیپندنت

انگلستان

1

7 روز

51.

روزنامه ساندی تایمز

انگلستان

1

7 روز

52.

روزنامه گاردین

انگلستان

1

7 روز

53.

روزنامه فیگارو

فرانسه

1

7 روز

54.

تلویزیون ای تی بی ایالت باس

اسپانیا

1

7 روز

55.

رادیو تلویزیون اسلوونی

اسلوونی

1

7 روز

56.

خبرگزاری بلومبرگ

امریکا

4

7 روز

57.

خبرگزاری آسوشیتدپرس

امریکا

2

7 روز

58.

روزنامه وال استریت ژورنال

امریکا

1

7 روز

59.

تلویزیون سی بی اس نیوز

امریکا

3

7 روز

60.

روزنامه کوریره دلاسرا

ایتالیا

1

7 روز

61.

مجله فوکوس

آلمان

1

7 روز

62.

تلویزیون آر تی ال

آلمان

3

7 روز

63.

روزنامه دی ولت

آلمان

1

7 روز

64.

تلویزیون زد دی اف

آلمان

1

7 روز

65.

تلویزیون برودکاست

چین

1

7 روز

66.

تلویزیون سی سی تی وی

چین

2

7 روز

67.

مجله ویکند آویسن

دانمارک

1

7 روز

68.

تلویزیون دی آر

دانمارک

1

7 روز

69.

تلویزیون دولتی دانمارک

دانمارک

1

7 روز

70.

تلویزیون روسیا الیوم

روسیه

3

7 روز

71.

تلویزیون تی وی سنتر

روسیه

4

7 روز

72.

رادیو رومانی

رومانی

1

7 روز

73.

تلویزیون آساهی

ژاپن

3

7 روز

74.

تلویزیون تی بی اس

ژاپن

3

7 روز

75.

روزنامه آساهی

ژاپن

1

7 روز

76.

روزنامه آساهی

ژاپن

1

7 روز

77.

خبرگزاری کیودو

ژاپن

1

7 روز

78.

رادیو تلویزیون سوئیس

سوئیس

2

7 روز

79.

مجله لوپوئن

فرانسه

1

7 روز

80.

روزنامه لوریان لوژور

فرانسه

1

7 روز

81.

رادیو فرانس اینفو

فرانسه

2

7 روز

82.

تلویزیون فرانس 3

فرانسه

3

7 روز

83.

تلویزیون تی اف 1

فرانسه

3

7 روز

84.

تلویزیون الجزیره

قطر

2

7 روز

85.

تلویزیون الجزیره

قطر

6

7 روز

86.

رادیو کانادا

کانادا

2

7 روز

87.

تلویزیون اس بی اس

کره جنوبی

2

7 روز

88.

تلویزیون کی بی اس

کره جنوبی

2

7 روز

89.

تلویزیون کی بی اس

کره جنوبی

2

7 روز

90.

تلویزیون المیادین

لبنان

4

7 روز

91.

مجله ساندی ایندیا

هند

1

7 روز

92.

سایت خبری وایر

هند

1

7 روز

93.

تلویزیون سی ان ان

امریکا

4

7 روز

94.

تلویزیون ویتنام

ویتنام

2

7 روز

95.

خبرگزاری جی جی پرس

ژاپن

1

7 روز

96.

روزنامه آساهی

ژاپن

1

7 روز

97.

روزنامه نیکی

ژاپن

1

7 روز

98.

رادیو اس آر

سوئد

1

7 روز

99.

تلویزیون رای 1

ایتالیا

1

7 روز

100.

تلویزیون رای 2

ایتالیا

2

7 روز

101.

رادیو تلویزیون ان اچ کی

ژاپن

2

7 روز

102.

رادیو ان پی آر

امریکا

1

7 روز

103.

تلویزیون توکیو

ژاپن

4

7 روز

104.

تلویزیون دولتی ایتالیا

ایتالیا

2

7 روز

105.

روزنامه ایل سوله 24 ار

ایتالیا

1

7 روز

106.

روزنامه لیبراسیون

فرانسه

1

7 روز

107.

روزنامه داگنز نیهتر

سوئد

2

7 روز

108.

تلویزیون اس وی تی

سوئد

2

7 روز

109.

مجله انرژی اینتلیجنس

انگلستان

1

5 روز

110.

رادیو تلویزیون او آر اف

اتریش

4

3 روز

111.

رادیو اروپای 1

فرانسه

1

7 روز

112.

خبرگزاری آسوشیتدپرس

امریکا

1

7 روز

113.

روزنامه فایننشال تایمز

انگلستان

1

7 روز

114.

سایت خبری النشره

لبنان

1

7 روز

115.

تلویزیون دویچه وله

آلمان

2

7 روز

116.

تلویزیون اچ بی او

امریکا

4

7 روز

117.

روزنامه وست فرانس

فرانسه

1

7 روز

118.

روزنامه لزاکو

فرانسه

1

7 روز

119.

تلویزیون تی وی 2

فرانسه

3

7 روز

120.

روزنامه یو اس ای تودی

امریکا

1

7 روز

121.

تلویزیون ای بی سی نیوز

امریکا

2

7 روز

122.

تلویزیون پی بی اس

امریکا

1

7 روز

123.

رادیو کاتالونیا

اسپانیا

1

7 روز

124.

خبرگزاری ایتارتاس

روسیه

2

7 روز

125.

روزنامه روسیسکایا گازتا

روسیه

1

7 روز

126.

رادیو تلویزیون او آر اف

اتریش

1

7 روز

127.

رادیو فرانس کولتور

فرانسه

1

7 روز

128.

تلویزیون تی آر تی

ترکیه

3

7 روز

129.

تلویزیون سی ان ان

امریکا

1

7 روز

130.

مجله لوپوئن

فرانسه

1

7 روز

131.

موسسه تصویری وی یو

فرانسه

1

7 روز

132.

تلویزیون روداو

عراق

3

7 روز

133.

تلویزیون الاتجاه

عراق

3

7 روز

134.

رادیو تلویزیون ان اچ کی

ژاپن

3

7 روز

135.

خبرگزاری ان آر تی

عراق

1

5 روز

136.

رادیو دولتی لهستان

لهستان

1

5 روز

137.

موسسه عکس هانس کوماس

فرانسه

1

5 روز