فهرست مجوزهای روادید مطبوعاتی برای خبرنگاران غیر مقیم رسانه های خارجی

تیر ١٣٩٥

 

     به گزارش اداره کل رسانه های خارجی، در تیر ماه سال ١٣٩٥ مجموعا برای ٤١ خبرنگار و عوامل خبری وابسته به ٢٨ رسانه خارجی از  ١١ کشور جهان، مجوز روادید مطبوعاتی صادر شده است .

فهرست مجوزهای روادید صادره به شرح زیر است :

 

ردیف

نام رسانه

کشور رسانه

تعداد نفرات

مدت مجوز

 

١.

مجله ساینس

امریکا

١ نفر

٥ روز

٢.

روزنامه نیویورک تایمز

امریکا

١ نفر

٧ روز

٣.

روزنامه دیلی تلگراف

انگلستان

٣ نفر

٤ روز

٤.

روزنامه ایوینیگ استاندارد

انگلستان

١ نفر

٤ روز

٥.

روزنامه سان

انگلستان

١ نفر

٤ روز

٦.

مجله میل آنلاین

انگلستان

١ نفر

٤ روز

٧.

روزنامه دیلی میرور

انگلستان

١ نفر

٤ روز

٨.

مجله تراول

انگلستان

١ نفر

٤ روز

٩.

روزنامه ساندی اکسپرس

انگلستان

١ نفر

٤ روز

١٠.

مجله تجارت

انگلستان

١ نفر

٤ روز

١١.

مجله میدل ایست ای

انگلستان

١ نفر

٧ روز

١٢.

روزنامه ایل سوله ٢٤ ار

ایتالیا

١ نفر

٤ روز

١٣.

مجله د بیزینس یر

ایتالیا

٢ نفر

١٠ روز

١٤.

تلویزیون پرو سیبن

آلمان

٣ نفر

٧ روز

١٥.

روزنامه انتورپن

بلژیک

٢ نفر

٧ روز

١٦.

تلویزیون ملی چک

چک

١ نفر

٧ روز

١٧.

روزنامه ون هویی

چین

١ نفر

٣٠ روز

١٨.

تلویزیون تی بی اس

ژاپن

٣ نفر

٧ روز

١٩.

خبرگزاری کیودو

ژاپن

١ نفر

٣٠ روز

٢٠.

خبرگزاری کیودو

ژاپن

٢ نفر

٧ روز

٢١.

رادیو تلویزیون ان اچ کی

ژاپن

٢ نفر

٧ روز

٢٢.

روزنامه آساهی

ژاپن

١ نفر

٧ روز

٢٣.

خبرگزاری فرانسه

فرانسه

١ نفر

٧ روز

٢٤.

رادیو اوتر مر پرمیه

فرانسه

١ نفر

٧ روز

٢٥.

رادیو جریکو

فرانسه

١ نفر

٧ روز

٢٦.

شبکه یک تلویزیون

فرانسه

٢ نفر

٧ روز

٢٧.

مجله ال

فرانسه

١ نفر

٧ روز

٢٨.

تلویزیون کی بی اس

کره جنوبی

١ نفر

٧ روز

٢٩.

مجله نفت و گاز

هلند

٢ نفر

٥ روز
۲